Kulturmonitor 1.0

Silhouette of person on brown tunnel across white cloud scopio cb49ca70 4d6f 4988 938e d94451c89154
Hva skal til for at publikum igjen velger å møte opp? Det er nå du trenger grundig publikumsanalyse, og det er nå - midt i en økonomisk krisesituasjon - at du skal slippe å ta regningen alene. Kulturmonitor er ikke bare en undersøkelse men en data-infrastruktur bygget på kundedata fra institusjonene.

Publikumsundersøkelse av og for pluss-medlemmer i NPU

Fra 2021 kan du bli pluss-medlem i NPU og med deg bidra til byggingen av Kulturmonitor 1.0 - en analysetjeneste skreddersydd for å nå de kulturpolitiske og forretningsmessige behovene i sektoren akkurat nå. Det legges opp til en solidarisk modell hvor de største medlemmene med flest årsverk (og høyest omsetning) betaler mest, og de minste minst. Fylker kan bare tegne pluss-medlemskap. Les mer om fordeler og priser HER.

Kulturmonitor får pluss-medlemmer tilgang til et dashbord som viser hvor ofte publikum besøker dem i et normalt år, "hvem" publikum er, hva som motiverer og demotiverer ulike segmenter, hvor risikovillige de er under ulike forhold og hvor stor betalingsviljen er for ulike typer innhold

Kulturmonitor 1.0 avhenger av at et visst antall medlemmer oppgraderer til pluss-medlemskap. Tjenesten kan opp- og nedskaleres etter hvor mange som er med. På årsmøtet 12. november deltok 47 av 110 medlemmer. 11 stemte for å utsette behandlingen av styrets forslag til nye vedtekter. 9 stemte for styrets forslag til nye vedtekter. 2 stemte blankt og resten avsto fra å stemme. Vi innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte den 11. desember og vi trenger at du som medlem blir med og stemmer!

Mer enn bare "telling"

NPU vet med sin erfaring hva institusjonene og deres oppdragsgivere ønsker å vite, og hva de skal bruke innsikten til. Vi har derfor de beste forutsetninger for å utvikle metoder og skjema som vil fungere godt når målet ikke bare er å "telle" men å hente ut relevant innsikt til publikumsutvikling.Vi tilbyr spørreskjema og rapporterings-funksjoner som gjør det enkelt å bryte ned resultatene etter relevante variabler som frekvens og bookinghistorikk.

Kulturmonitor er et verktøy for å nå de sektorspesifikke målene om representativitet vil vi utvikle indikatorer for mangfold i dialog med Kulturrådet. For å gjøre tjenesten verdifull for institusjoner som arbeider med publikumsutvikling vil vi utvikle skjema som i tillegg til å inneholde spørsmål om sosiodemografisk bakgrunn designes for å avdekke dypereliggende motivasjons-årsaker og effekter som sosial tilhørighet, intellektuell stimulering, emosjonell opplevelse og estetisk erfaring. På den måten vil vi kunne forstå og engasjere ulike målgrupper på deres egne premisser.

Både brukere og ikke-brukere

Kulturmonitor gjør det mulig å oppdage både brukere og ikke-brukere. Det er avgjørende for å nå de kulturpolitiske målene om mangfold at at institusjonene skal kunne oppdage potensielle brukere blant ikke-brukerne. Derfor må vi parallelt med publikumsundersøkelsene gjøre befolkningsundersøkelser. Vi vil utvikle nøkkel-indikatorer og standard-spørsmål som stilles i alle undersøkelsene, både de som går til institusjonenes publikum etter opplevelsen, og de som må gå til et representativt befolkningspanel. Skjema utvikles slik at det sikrer relevans både på sektornivå og på institusjonsnivå.

Kulturmonitor 2.0

NPU arbeider for å inkludere alle institusjoner med offentlig tilskudd i Kulturmonitor, og for at det skal bli mulig å dele kundedata fra ulike billett- og bookingsystemer. Kulturmonitor 2.0 er ikke bare en undersøkelse, men en datainfrastruktur som skal bygges og et sektorløft hva gjelder kundedata. Byggingen av Kulturmonitor 2.0 krever robust statlig finansiering og at alle institusjonene faktisk har og deler kundedata. Vi har derfor lansert behovet for et 3-årig utviklingsprosjekt for KUD. Les mer om forslaget for KUD HER. Forbildet er Audience Finder UK som vi tester i samarbeid med 20 institusjoner i PUBDATA-piloten. Les mer om piloten HER. NPU arbeider for å finansiere Kulturmonitor 2.0. I mellomtiden lanserer vi en surveybasert Kulturmonitor 1.0 som spleiselag mellom pluss-medlemmer.

Få tilgang til Kulturmonitor 1.0 som pluss-medlem