PUBDATA 2019-2020

by NPU — 2020-01-29

PUBDATA er et pilot-prosjekt som tester ut og tilpasser et eksisterende analyseverktøy utviklet av The Audience Agency i England, for å kunne gi et samlet bilde av markedet for kunst og kultur i Norge. Datakildene er transaksjonsdata fra bookingsystemer i utvalgte teatre, orkestre, museer, bibliotek og festivaler, kombinert med data fra spørreundersøkelser blant institusjonenes publikum og i befolkningen. Hensikten er å gi institusjonene innsikt i egen publikumsutvikling og bransjen et samlet bilde av brukere, ikke-brukere og potensielle brukere.

The Audience Agency utviklet det britiske analyseverktøyet Audience Finder i perioden 2012-2015 og har fem års erfaring med å utvikle og tilpasse verktøyet for britisk sektor. Samarbeidet med NPU i 2020 går ut på å utvikle en tilpasset versjon av Audience Finder for Norge.

 

Tidslinje

GAP-analyse og rapport

Fungerer verktøyet for vårt formål? Hadde vi tilstrekkelig data til å hente ut gode rapporter? Hvor går veien videre for å få på plass et nasjonalt analyseverktøy som kan gi oversikt over kunst- og kulturmarkedet?

2020-11-01

Demo versjon 2

Neste iterasjon av online rapporteringsverktøy er klar for testing av pilotdeltakerne. Den inneholder nå surveybasert data fra spørreundersøkelsen.

2020-10-16

Publikumsundersøkelse

Publikum i de 20 deltaker-institusjonene får anledning til å svare spørreundersøkelse etter besøket. Spørreundersøkelsen måler etterlatt inntrykk. Undersøkelsen gjøres tilgjengelig for publikum i hele september. Målet er 380 svar per institusjon.

2020-09-01

Betaversjon av norsk versjon

Webinar arrangert av NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING i samarbeid med The Audience Agency (TAA). Kundedata fra institusjonene og befolkningsdata far nasjonale brukerundersøkelser er aggregert og filtrert gjennom TAAs analyseverktøy. Deltakerne i prosjketet får et første innblikk i bruk og kryssbruk i ulike markeder.

2020-08-19

Audience Finder Demo for styringsgruppa og NPUs styreleder

9. juni demonstrerte Cimeon Ellerton Audience Finder- verktøyet for styringsgruppa.

2020-06-09

Innhenting av kundedata fra institusjonene lukker

Det er 9 billett- og booking-systemer involvert blant de 20 pilot-deltakerne. Ulike systemer og avtaler mellom institusjonene og systemleverandørene gir utfordringer når det gjelder innsamling av data i riktig format. Denne fasen danner grunnlag for anbefalinger for fremtidens Kulturmonitor.

2020-06-19

Import av kundedata fra institusjonene

Nå starter den manuelle innhentingen av kundedata fra billett- og bookingsystemer i de ulike institusjonene som er med i undersøkelsen. På tross av Korona-situasjonen ser dette ut til å la seg gjennomføre uten problemer. I

2020-05-01

Import av data fra NPU befolkningsundersøkelser

Data alle befolkningsundersøkelser utført av NPU i samarbeid med Opinion AS i perioden 2016-2020 er importert i datavarehuset til TAA. Dette er anonyme svar fra til sammen 5000 respondenter i ulike regioner i Norge.

2020-04-01

2020-02-24

Prosjektmandat på plass

Prosjektmandat, prekvalifisering av pilot-partnere, kontrakter og milepælsplan er på plass.

2020-02-07

Avtale med The Audience Agency

Vi inngår avtale med The Audience Agency om å bruke Audience Finder-verktøyet til å aggregere tilgjengelige datakilder i den hensikt å utvikle en prototype og foreta GAP-analyse. Er Audience Finder et verktøy å satse på for hele sektoren i Norge på sikt?

2020-02-09

Prosjektleder på plass

Siv Harstad tar over som prosjektleder for PUBDATA. Hun leder ekspedisjoner til Antarktis og Himmalaya og tror ikke PUBDATA blir like utfordrende, i hvertfall ikke fysisk. Les intervju med henne HER.

2020-01-15

Tilskudd fra Bergen kommune

Bergen kommune innvilger 400.000,- til PUBDATA-piloten.

Tilskudd fra Oslo kommune

Oslo kommune innvilger 400.000,- til PUBDATA-piloten.

2019-11-15

Tilskudd fra Kulturrådet

1.mill i tilskudd til PUBDATA-pilot for å utvikle NPU Kulturmonitor på vegne av feltet gis til Det Norske Teatret som ansvarlig søker på vegne av Performagruppa (Dansens Hus, Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret, Oslo-Filharmonien, Nationaltheatret og DNT)

Workshop med Idean

Workshop med Idean/Cap Gemini under Heddadagene i samarbeid med NTO. Workshoppen hadde som mål å kartlegge innsiktsbehov i NTO-feltet.

2019-06-18

Årsmøte 2019

NPUs styre og administrasjon legger fram forslag for NPUs årsmøte om å utvikle "NPU Kulturmonitor" - en sektorspesifikk analysetjeneste som overvåker publikumsutviklingen i feltet.

2019-05-23

Frokostmøte Det Norske Teatret

NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING samler de fem institusjonene som var med i Performaprosjektet i 2012-2015 for å legge en slagplan for å finansiere et nasjonalt analyseprosjekt.

2019-03-07

Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse viser at 68% av medlemmene ønsker at NPU gjennomfører en årlig nasjonal undersøkelse som måler interesse, bruk, frekvens og etterlatt inntrykk.

2018-12-10

Årsmøte 2018

Kenneth Fredstie fra Den Norske Opera og Ballett fremmet forslag om årlig nasjonal kulturundersøkelse basert på kundedata.

2018-11-12

Presentasjoner

bestilt av dato tittel forfatter

Partnere