PUBDATA 2019-2020

by NPU — 2020-01-29

Tenk om du kunne logge deg inn på en side som svarte på alle spørsmål du har om publikum? Hvem er de, hvor ofte går de, hvor stor kryssbruk er det mellom vår institusjon og ande kulturtilbud i regionen, og hvem i befolkninger er underrepresentert hos oss? Hvor er det strategisk riktig å sette inn støtet?

NPU jobber i 2020 med å bygge det vi kaller en "Kulturmonitor" som skal gi kultursektoren et kart over publikums-terrenget. Kartet skal vise hvem som er i markedet for teater, dans, konserter, visuell kunst, litteratur, kulturminner, film osv og hvilke deler av befolkningen som engasjerer seg i ulike typer tilbud. På institusjonsnivå skal du kunne gå inn og følge publikumsutviklingen; hvem kommer til fra år til år, hvem faller fra, hvilke grupper er mer og mindre aktive og responsive i forhold til ulike typer innhold og tilbud? Dette har de i England. Verktøyet heter Audience Finder og er utviklet av The Audience Agency på oppdrag fra det Britiske kulturrådet.

PUBDATA er et pilotprosjekt som har pågått i deler av 2019 og som løper ut året 2020. Det tar sikte på å utvikle en versjon av Audience Finder for norsk sektor. 20 institusjoner deltar med publikumsdata i piloten og The Audience Agency analyserer data og bygger et dashboard som du som medlemmer av NPU vil få tilgang til mot en årlig analyseavgift. Hensikten er å gi våre medlemmer innsikt i egen publikumsutvikling og bransjen et samlet bilde av brukere, ikke-brukere og potensielle brukere.

 

Tidslinje

GAP-analyse og rapport

Fungerer verktøyet for vårt formål? Hadde vi tilstrekkelig data til å hente ut gode rapporter? Hvor går veien videre for å få på plass et nasjonalt analyseverktøy som kan gi oversikt over kunst- og kulturmarkedet?

2020-11-01

Demo versjon 2

Neste iterasjon av online rapporteringsverktøy er klar for testing av pilotdeltakerne. Den inneholder nå surveybasert data fra spørreundersøkelsen.

2020-10-16

Publikumsundersøkelse

Publikum i de 20 deltaker-institusjonene får anledning til å svare spørreundersøkelse etter besøket. Spørreundersøkelsen måler etterlatt inntrykk. Undersøkelsen gjøres tilgjengelig for publikum i hele september. Målet er 380 svar per institusjon.

2020-09-01

Webinar

Webinar arrangert av NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING i samarbeid med The Audience Agency (TAA). Kundedata fra institusjonene og befolkningsdata far nasjonale brukerundersøkelser er aggregert og filtrert gjennom TAAs analyseverktøy. Deltakerne i prosjektet får et første innblikk i bruk og kryssbruk i ulike markeder.

2020-08-19

Audience Finder Demo for styringsgruppa og NPUs styreleder

9. juni demonstrerte Cimeon Ellerton Audience Finder- verktøyet for styringsgruppa.

2020-06-09

Innhenting av kundedata fra institusjonene lukker

Det er 9 billett- og booking-systemer involvert blant de 20 pilot-deltakerne. Ulike systemer og avtaler mellom institusjonene og systemleverandørene gir utfordringer når det gjelder innsamling av data i riktig format. Denne fasen danner grunnlag for anbefalinger for fremtidens Kulturmonitor.

2020-06-19

Import av kundedata fra institusjonene

Nå starter den manuelle innhentingen av kundedata fra billett- og bookingsystemer i de ulike institusjonene som er med i undersøkelsen. På tross av Korona-situasjonen ser dette ut til å la seg gjennomføre uten problemer.

2020-05-01

Import av data fra NPU befolkningsundersøkelser

Data alle befolkningsundersøkelser utført av NPU i samarbeid med Opinion AS i perioden 2016-2020 er importert i datavarehuset til TAA. Dette er anonyme svar fra til sammen 5000 respondenter i ulike regioner i Norge.

2020-04-01

2020-02-24

Prosjektmandat på plass

Prosjektmandat, prekvalifisering av pilot-partnere, kontrakter og milepælsplan er på plass.

2020-02-07

Avtale med The Audience Agency

Vi inngår avtale med The Audience Agency om å bruke Audience Finder-verktøyet til å aggregere tilgjengelige datakilder i den hensikt å utvikle en prototype og foreta GAP-analyse. Er Audience Finder et verktøy å satse på for hele sektoren i Norge på sikt?

2020-02-09

Prosjektleder på plass

Siv Harstad tar over som prosjektleder for PUBDATA. Hun leder ekspedisjoner til Antarktis og Himmalaya og tror ikke PUBDATA blir like utfordrende, i hvertfall ikke fysisk. Les intervju med henne HER.

2020-01-15

Tilskudd fra Bergen kommune

Bergen kommune innvilger 400.000,- til PUBDATA-piloten.

Tilskudd fra Oslo kommune

Oslo kommune innvilger 400.000,- til PUBDATA-piloten.

2019-11-15

Tilskudd fra Kulturrådet

1.mill i tilskudd til PUBDATA-pilot for å utvikle NPU Kulturmonitor på vegne av feltet gis til Det Norske Teatret som ansvarlig søker på vegne av Performagruppa (Dansens Hus, Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret, Oslo-Filharmonien, Nationaltheatret og DNT)

Workshop med Idean

Workshop med Idean/Cap Gemini under Heddadagene i samarbeid med NTO. Workshoppen hadde som mål å kartlegge innsiktsbehov i NTO-feltet.

2019-06-18

Årsmøte 2019

NPUs styre og administrasjon legger fram forslag for NPUs årsmøte om å utvikle "NPU Kulturmonitor" - en sektorspesifikk analysetjeneste som overvåker publikumsutviklingen i feltet.

2019-05-23

Frokostmøte Det Norske Teatret

NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING samler de fem institusjonene som var med i Performaprosjektet i 2012-2015 for å legge en slagplan for å finansiere et nasjonalt analyseprosjekt.

2019-03-07

Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse viser at 68% av medlemmene ønsker at NPU gjennomfører en årlig nasjonal undersøkelse som måler interesse, bruk, frekvens og etterlatt inntrykk.

2018-12-10

Årsmøte 2018

Kenneth Fredstie fra Den Norske Opera og Ballett fremmet forslag om årlig nasjonal kulturundersøkelse basert på kundedata.

2018-11-12

Presentasjoner

bestilt av dato tittel forfatter

Partnere