PUBDATA 2019-2020

by NPU — 2020-01-29

PUBDATA er et pilotprosjekt som tester det britiske analyseverktøyet Audience Finder i Norge. Formålet med piloten er å bygge et fremtidig analyseverktøy som gir sektorspesifikk innsikt i befolkningens bruk av kunst- og kulturinstitusjonene. Målgruppen er institusjonene og deres oppdragsgivere i stat og kommune.

 

Tidslinje

2020-02-24

Prosjektmandat på plass

Prosjektmandat, prekvalifisering av pilot-partnere, kontrakter og milepælsplan er på plass.

2020-02-07

Avtale med The Audience Agency

Vi inngår avtale med The Audience Agency om å bruke Audience Finder-verktøyet til å aggregere tilgjengelige datakilder i den hensikt å utvikle en prototype og foreta GAP-analyse. Er Audience Finder et verktøy å satse på for hele sektoren i Norge på sikt?

2020-02-09

Prosjektleder på plass

Siv Harstad tar over som prosjektleder for PUBDATA. Hun leder ekspedisjoner til Antarktis og Himmalaya og tror ikke PUBDATA blir like utfordrende, i hvertfall ikke fysisk. Les intervju med henne HER.

2020-01-15

Tilskudd fra Bergen kommune

Bergen kommune innvilger 400.000,- til PUBDATA-piloten.

Tilskudd fra Oslo kommune

Oslo kommune innvilger 400.000,- til PUBDATA-piloten.

2019-11-15

Tilskudd fra Kulturrådet

1.mill i tilskudd til PUBDATA-pilot for å utvikle NPU Kulturmonitor på vegne av feltet gis til Det Norske Teatret som ansvarlig søker på vegne av Performagruppa (Dansens Hus, Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret, Oslo-Filharmonien, Nationaltheatret og DNT)

Workshop med Idean

Workshop med Idean/Cap Gemini under Heddadagene i samarbeid med NTO. Workshoppen hadde som mål å kartlegge innsiktsbehov i NTO-feltet.

2019-06-18

Årsmøte 2019

NPUs styre og administrasjon legger fram forslag for NPUs årsmøte om å utvikle "NPU Kulturmonitor" - en sektorspesifikk analysetjeneste som overvåker publikumsutviklingen i feltet.

2019-05-23

Frokostmøte Det Norske Teatret

NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING samler de fem institusjonene som var med i Performaprosjektet i 2012-2015 for å legge en slagplan for å finansiere et nasjonalt analyseprosjekt.

2019-03-07

Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse viser at 68% av medlemmene ønsker at NPU gjennomfører en årlig nasjonal undersøkelse som måler interesse, bruk, frekvens og etterlatt inntrykk.

2018-12-10

Årsmøte 2018

Kenneth Fredstie fra Den Norske Opera og Ballett fremmet forslag om årlig nasjonal kulturundersøkelse basert på kundedata.

2018-11-12

Presentasjoner

bestilt av dato tittel forfatter

Partnere