NPU Monitor 2.0

13.06.2024
1.0 versjonen av NPU Monitor-tjenesten er basert på datapunkter fra publikums- og befolkningsundersøkelser. 2.0 versjonen av tjenesten bygger på anonymiserte datapunkter fra våre pluss-medlemmers billett- eller bookingsystem. Les mer og ta kontakt for å bli med i det store innsiktsprosjektet som starter høsten 2024!

Markedsanalyse er viktigere enn noen gang

NPU Monitor-tjenesten ble bygget for å gi kunnskap om hvem som deltar og ikke deltar i kulturlivet. I 2.0-versjonen av NPU Monitor-tjenesten har vi økt fokus på hva som selger og hvem som kjøper, hvem som kjøper ofte og mye, tidlig og sent, og hvem som benytter gratisarrangementer.

I 2.0-versjonen av NPU Monitor er det markedsanalyse som står i fokus.

Som NPU pluss medlem kan du delta i seks nettverksmøter årlig. Møtene er av to timers varighet og fungerer som en lavterskel plattform for deling av kunnskap og praksis mellom aktørene i NPU-nettverket. 29. august holder vi det første nettverksmøtet for NPU-monitor 2.0 interesserte. Les mer og meld deg på arrangementet HER.

Vil du være med i NPU Monitor 2.0?

Meld interesse