Håndbok i publikumsutvikling

NPU Handboka Slides
Tekst: Achy Ouafik
Bilde: BLEED
Vi har utviklet et system for publikumsutvikling som står på to bein: NPU Monitor og NPU håndboka. Du må være medlem for å få tilgang til disse ressursene.

Produkt av ti års kunnskapsinnhenting

NPU-direktør Ingrid E. Handeland har skrevet en håndbok i publikumsutvikling som bygger på ti års erfaring i feltet. Les intervju og last ned håndboka HER.

Formålet med håndboka er å gi NPU en faglig plattform og medlemmene en lettfattelig veiviser til strategisk og praktisk arbeid å engasjere ulike publikumsgrupper. Den er skrevet som et svar på utallige henvendelser om å holde introduksjons-foredrag om publikumsutvikling, og hvilke verktøy som fungerer i arbeidet med å utvikle publikumsgrunnlaget.

Håndboka består av to deler. Del 1 «Om publikumsutvikling» setter publikumsutvikling i kontekst, både historisk og systematisk, og gir svar på hva publikumsutvikling er, og hva det ikke er. Del 2 «Veiviser til strategisk publikumsutvikling» gir en oppskrift på hvordan publikumsutvikling gjennomføres steg for steg ved hjelp av noen velprøvde strategiske verktøy.

Den er lagt opp som en interaktiv PDF med arbeidsark til utfylling og nedlasting. Etter å ha fylt ut alle arkene skal dere kunne laste ned en fiks ferdig strategisk plan for publikumsutvikling.

NPU Slide Monitor

NPU MONITOR

I 2018 tok Den Norske Opera & Ballett initiativ til å samle feltet i én og samme nasjonale publikumsundersøkelse. Initiativet ledet til et prosjekt i regi av NPU som fikk navnet PUBDATA 2019–2020. Prosjektet hadde som formål å undersøke muligheten for å bygge NPU Monitor; en nasjonal publikumsdatabase som på sikt skal inkludere både surveydata og kundedata. På grunn av covid-19-pandemien ble det parallelt med utviklingen av et eget digitalt analyseverktøy for Norge gjennomført seks nasjonale runder med datainnsamling i samarbeid med den amerikanske kulturanalyse-aktøren WolfBrown i deres dashbord.

Etter pandemien står vi klare med NPU Monitor; en ny nasjonal befolknings- og publikumsundersøkelse som viser hvem publikum er, og hvem som ikke benytter de offentlig finansierte kulturtilbudene. Aktørene som deltar får tilgang til et dashbord ( kontrollpanel) hvor de kan logge seg inn og følge med på utviklingen av eget publikumsgrunnlag fra kvartal til kvartal og sesong til sesong. De kan hente ut sammenlignbare tall som kan brukes i rapporteringen til oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Veiviseren i del 2 av NPU Håndboka forutsetter at det innhentes kunnskap om publikum og befolkning, enten gjennom NPU Monitor eller andre tilsvarende undersøkelser av kunst- og kulturpublikummet i din organisasjon og din region.

Se og hør Svend Aavitsland presentere NPU Monitor 2022 HER.
Les mer om NPU Monitor på våre nettsider HER.