NPU Prisen 2020/2021

14.06.2021, 15:00 — 16:00

Prisutdelingen foregår digitalt under årsmøtet 14. juni.
01 npu prisen samlet
Pandemien har mange steder satt arbeidet med økt fysisk deltakelse på vent. Samtidig har digital programmering og formidling senket terskelen for deltakelse hjemmefra via skjerm, og skapt nye relasjoner mellom institusjonene og publikum. NPU har nominert de vi har lagt merke til i året som gikk, og de som har utmerket seg over tid med langsiktige satsinger for å øke, forsterke eller utvide publikumsgrunnlaget. 26. mai presenterer vi siste pulje nominerte. 14. Juni deles prisene ut.

De nominerte og kategoriene

I år har vi et særlig fokus på hva som ble gjort for å opprettholde kontakten til etablerte brukere og strekke seg ut mot nye i den ekstraordinære tiden etter 12. mars da kulturlivet måtte stenge av smittevernhensyn. Øker-kategorien blir ikke benyttet i år, da mange institusjoner har vært nedstengt i store deler av året som gikk, og har hatt mer enn nok med å holde kontakten med kjernepublikum. De fleste nominasjonene befinner seg i år i kategorien "fornyer", noe som speiler den digitale utprøvingen og omstillingen som har foregått i feltet under pandemien. Vi har også nominert noen aktører i kategorien "utvider", som er den av prisene som gis for ekstraordinær innsats for å nå nye, og underrepresenterte grupper.

Fornyer

Fullt orkester med paraplyer paa skoltegrunnskaien foto oddleiv apneseth
Bergen Filharmoniske Orkester
Nominert i kategorien "fornyer" for sin digitale omstilling under og etter lockdown i 2020.
Dnt villanda
Det Norske Teatret
Nominert i kategorien "fornyer" for satsingen på skjermbasert, smittefri live-deltakelse hjemmefra via teatrets nyutviklete strømmeplattform.
Fib merchandise
Festspillene i Bergen
Nominert i kategorien "fornyer" for den digitale omstillingen i 2020 og arbeidet med å levere hybride festspill i 2021.
Munch
MUNCH
Nominert i kategorien "fornyer" for sin satsing på digital formidling til eksisterende og nye publikumsgrupper under pandemien.
Download
Oslo-Filharmonien (OFO)
Nominert i kategorien "fornyer" for den digitale omstillingen under og etter lockdown i 2020.
Hører du at alt blir bra igjen
Stavanger Symfoniorkester
Nominert i kategorien "fornyer" for deres raske omstilling i en krisesituasjon, og sitt gode arbeid med digital programmering av musikk under pandemien.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)
Nominert i kategorien "fornyer" for sin satsing på digital formidling til eksisterende og nye publikumsgrupper under pandemien.

Utvider

Rommen anne valeur
DNT / Rommen Scene
Nominert i kategorien "utvider" for sitt langvarige og systematiske arbeid med å øke både skaper- og brukermangfoldet, nå sist gjennom etableringen av Rommen Scene.
HT
Hålogaland Teater
Nominert i kategorien "utvider" for strategisk satsing på mangfold og inkludering. HT ønsker spesifikt å inkludere publikum med funksjonsvariasjoner.
Must Foto Pål Christensen
MUST
Nominert i kategorien "utvider" for sitt strategiske arbeid med inkludering. Med prosjektet "Verdens rikeste land" arbeidet MUST målrettet mot unge fra lavinntekts- eller fattige familer.
Nitja
Nitja
Nominert i kategorien "utvider" for sitt langvarige arbeid med å gjøre samtidskunsten relevant og nærværende. Nitja har vist at de er medskapende og inkluderende i sitt arbeid med publikumsutvikling.
Tr AP
TrAP
Nominert i kategorien "utvider" for sitt arbeid med å utvikle et mangfoldig kulturliv både med egne arrangementer og med satsingen på å koble unge med minoritetsbakgrunn og institusjonene i "Nøkkelen til byen-prosjektet".

Juryen

Niels Righolt
Niels Righolt
Silje gripsrud square
Silje Gripsrud
Emma Lind
Emma Lind
Thomas Talawa Prestø
Thomas Talawa Prestø
B48 E1 B05 DA67 456 C 8 A2 E E94 F9 DB0017 E 1 201 a
Marianne Dyrnes Vallat
F09 A3627 DDA8 4415 A813 2 EF0305 B7 A4 E 1 201 a
Liv Ramskjær
Danby Choi sort hvitt
Danby Choi

Kategoriene

NPU prisen Utvider ikon

Utvider

Nominerte og vinnere kan dokumentere økt engasjement og deltakelse i under-representerte befolkningssegmenter med bestemt sosiodemografisk profil.

NPU prisen Fornyer ikon

Fornyer

Nominerte og vinnere kan vise til planlagt eller gjennomført utprøving av nye og innovative måter å arbeide på, for å oppnå økt, forsterket eller utvidet publikum.

NPU prisen Øker ikon

Øker

Nominerte og vinnere kan dokumentere betydelig økning i fysisk eller digital deltakelse, uavhengig av sosiodemografisk profil.

NPU prisen forsterker ikon

Forsterker

Nominerte og vinnere kan dokumentere forsterket relasjon eller utvidet engasjement blant etablert publikum, uavhengig av sosiodemografisk profil.

«Det er ingen som ser en Beethoven-video på Youtube og tenker at nå trenger jeg ikke å gå i Oslo Konserthus»

De nominerte har presentert seg i NPU-webinar i desember 2020 og mars 2021. Siste pulje presenterer seg 26. mai. Videoer legges ut umiddelbart etter webinaret.