Møteplasser

NPU tilbyr både fysiske og digitale møteplasser. NPU-konferansen er den eneste kulturkonferansen i Norge som tilbyr institusjonene og deres oppdragsgivere en årlig møteplass. Her deles den årlige NPU-prisen ut.

Konferanser

NPU-Konferansen 2016: Kulturelt ansvar

17.10.2016
Kulturelt ansvar 2
Med tittelen ”kulturelt ansvar” adresserer vi samfunnsansvaret i de offentlig finansierte kunst- og kulturinstitusjonene i Norge. Vi henvender oss til de med beslutningsmyndighet, de som sitter med ansvaret for å utvikle strategier og målsettinger og de som utvikler program-innholdet. Hele den første dagen møter du ledere for ulike institusjoner på scenen. Dag 2 kan du fordype deg i 10 ulike parallelle sesjoner som tar for seg ulike tema og verktøy som er relevante når det gjelder digitalisering og publikumsmangfold.