NPU-Konferansen 2016: Kulturelt ansvar

17.10.2016, 09:00 — 15:00

STAVANGER KONSERTHUS
Kulturelt ansvar 2
Med tittelen ”kulturelt ansvar” adresserer vi samfunnsansvaret i de offentlig finansierte kunst- og kulturinstitusjonene i Norge. Vi henvender oss til de med beslutningsmyndighet, de som sitter med ansvaret for å utvikle strategier og målsettinger og de som utvikler program-innholdet. Hele den første dagen møter du ledere for ulike institusjoner på scenen. Dag 2 kan du fordype deg i 10 ulike parallelle sesjoner som tar for seg ulike tema og verktøy som er relevante når det gjelder digitalisering og publikumsmangfold.

Norsk publikumsutvikling har som mål å bidra til posisjoneringen av kunst- og kulturinstitusjonene som viktige og relevante aktører i samfunnet, og å bryte uhensiktsmessige og urettferdige mønstre i kulturdeltakelsen. Vår visjon er økt publikumsmangfold og økt oppslutning om våre medlemmer, og våre virkemidler er kunnskapsbygging og kunnskapsformidling.

Gjennom NPU-undersøkelser samler og sprer vi innsikt om befolkningens holdninger, forventninger og behov i møte med tilbudene i kunst og kulturfeltet. Gjennom NPU-prisen bygger og sprer vi kunnskap om best praksis i feltet.

NPU-konferansen er det stedet hvor NPUs medlemmer møter hverandre og bidrar til å sette agendaen for Norsk publikumsutvikling. Med konferansen ønsker vi å gi faglig påfyll og inspirasjon, men vi ønsker også å stimulere til kunnskapsbasert og kritisk debatt omkring publikumsutvikling i sektoren.

Et kulturliv som kun når ut til et smalt segment av befolkningen har ikke reell gjennomslagskraft i samfunnet. Mangel på publikumsutvikling kan forsterke skjeve strukturer og føre til et oppsplittet samfunn. Det vi trenger mer enn noe annet i vår tid er åpne og inkluderende institusjoner som med kunsten i sentrum fungerer som fellesarenaer.

Med tittelen ”kulturelt ansvar” adresserer vi samfunnsansvaret i de offentlig finansierte kunst- og kulturinstitusjonene i Norge. Vi henvender oss til de med beslutningsmyndighet, de som sitter med ansvaret for å utvikle strategier og målsettinger og de som utvikler program-innholdet. Hele den første dagen møter du ledere for ulike institusjoner på scenen. Dag 2 kan du fordype deg i 10 ulike parallelle sesjoner som tar for seg ulike tema og verktøy som er relevante når det gjelder digitalisering og publikumsmangfold.