Publikumsutvikling i Viken

Viken fylkeskommune
Tekst: NPU
Viken og NPU har samarbeidet om å utvikle et kurs i strategisk publikumsutvikling – med fokus på mangfold, representativitet og et ungt publikum. Kurset avholdes for kulturinstitusjoner i Viken, arrangert av Viken Fylkeskommune, med faglig innhold og foredrag fra NPU ved Ingrid Handeland og Svend Aavitsland.

Publikumsutvikling som verktøy i mangfoldsarbeid

Publikumsutvikling er en av kulturlivets løsninger på behovet for mangfold. Publikumsutvikling forstås og praktiseres på ulike måter i kulturlivet. På institusjonsnivå handler publikumsutvikling ofte om å utvide publikumsgrunnlaget, for eksempel gjennom å arbeide strategisk og målrettet for å inkludere flere unge med minoritetsbakgrunn. På sektornivå handler det om å sikre at alle grupper i samfunnet har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Offentlige tilskuddgivere i stat, fylke og kommune arbeider gjennom institusjonene for å oppnå noen bestemte kulturpolitiske mål. Måten de gjør dette på kan variere. I Viken har man valgt å motivere aktørene/institusjonene til å arbeide mer strategisk og målrettet med publikumsutvikling gjennom å tilby dem analyse og kompetanse, i samarbeid med NPU.

Kurset har som mål å få med aktører over hele Viken og samtidig lage en ramme rundt kurset som oppleves som nært, effektivt og anvendbart. Å styrke kompetansen innen publikumsutvikling blant de regionale kunst- og kulturaktørene er viktig, fordi publikumstiltak er et av de viktigste verktøyene for å skape økt deltakelse, og for å stimulere til et demokratisk og inkluderende kulturliv.

Om kurset

Læringsutbyttet for kurset er at deltakerne skal få kompetanse til å bygge en publikumsutviklingsstrategi tilpasset sin organisasjon.


Herunder har deltakerne følgende læringsmål:

1. Kursdeltakerne skal få en felles forståelse for hva publikumsutvikling er.

2. Kursdeltaker skal med utgangspunkt i guide til publikumsutvikling (kapittel 2 i håndboken) kunne identifisere de seks fasene i den planprosessen, med tilhørende verktøy.

3.Kursdeltakerne skal ha forstått hvor avgjørende det er for å oppnå en målbar endring i publikumsgrunnlaget at en tverrfaglig gruppe jobber med strategien, og at kunstnerisk toppledelse initierer eller er direkte involvert i prosessen.

KURSSDATOER:

  • 29. september 2021, kl 1000-1500
  • 26. oktober 2021, kl 1200-1500
  • 28. oktober 2021, kl 1200-1500
  • 20-21. januar 2021, to hele dager med overnatting (studietur som vil gi deltakerne matnyttige «Best Practice» verktøy, inkludert foredrag.)

Samarbeidspartnere

Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Norstat
Morris Hargreaves Mc Intyre