Ungt Publikum

YOICE - Ung kultur i Viken

01.04.2018
Tekst: NPU
Innsikt i unges drivere og barrierer for deltakelse topper listen over interesseområder blant NPUs medlemmer. Yoice-panelet er et verktøy for publikumsutvikling i Viken som institusjonene kan benytte for å gjøre sine arrangementer for unge mer brukerorienterte.
Ana Barjadze Person in brown jacket wearing orange and black beaded necklace scopio 0bbaadda 0c15 42bf bf16 219511a23c94

Innsikt i unges drivere og barrierer for deltakelse topper listen over interesseområder blant NPUs medlemmer. I 2017 arrangerte NPU konferanse om Ungt publikum. Samme år innledet vi et samarbeide med daværende Akershus fylkeskommune - nå Viken - om å utvikle et brukerpanel for unge. YOICE.

YOICE-panelet er et verktøy for publikumsutvikling i Viken. Det ble etablert i 2018 som et ledd i gjennomføringen av Akershus fylkeskommunes strategi for publikumsutvikling. Panelet er knyttet til en tilskuddsordning for publikumsutvikling med unge 16-29 som målgruppe. Det fungerer slik at institusjoner med tilskudd fra ordningen kan teste konsepter og hente inn respons på eksisterende og planlagte aktiviteter for unge gjennom YOICE. Siden oppstarten i 2018 er det levert en serie rapporter som kan lastes ned fra denne siden.

NPU bistår Viken med koordinering av satsingen på publikumsutvikling. Panelet leveres av NPU i samarbeid med Opinion AS. Opinion har ansvaret for å rekruttere og vedlikeholde panelet og et eget team i Opinion har gjennomført alle aktivitetene i panelet og skrevet rapportene.

«VR høres mest interessant ut, da får man jo beste innblikk med øynene, og da husker man hele opplevelsen på sin egen spesielle måte»

Ola, 15, Drøbak

Rapporter

Hvem står bak Yoice?

Yoice er en tjeneste levert av Opinion AS, på vegne av Viken Fylkeskommune og Norsk Publikumsutvikling. Yoice er utviklet i forbindelse med markedsundersøkelser, og all personinformasjon blir behandlet konfidensielt.
Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Opinion logo