Essens og tilhørighet

20180907 1972
Tekst: NPU
Bilde: Gisle Bjørneby / Hålogaland Teater
Essens og tilhørighet er et program for publikumsutvikling ved Hålogaland teater. Tittelen henspeiler på de to mest scenekunstvante segmentene i den segmenteringsmodellen som benyttes. Systemet "Culture Segments" er utviklet av Morris Hargreaves McIntyre (MHM), NPU's samarbeidspartner siden 2013.

Modellen

Essens og tilhørighet er et program for publikumsutvikling ved Hålogaland teater. Tittelen henspeiler på de to mest scenekunstvante segmentene i den segmenteringsmodellen som benyttes.

Culture Segments er et segmenteringssystem skapt av Morris Hargreaves McIntyre (MHM). Det brukes av aktører innenfor kunst- og kulturfeltet i store deler av den engelsktalende verden og Skandinavia. Systemet kan brukes til å målrette alle deler av tilbudet, både program og kommunikasjon. NPU har siden 2013 samarbeidet med MHM om kartlegging av kulturmarkedet i Norge. Samarbeidet går ut på at vi benytter MHMs segmenteringsmodell i våre befolkningsundersøkelser.

Vi har benyttet MHMs segmenteringsverktøy i seks befolkningsutvalg tidligere: Oslo/Akershus i 2013, Hedmark/Oppland i 2016, Akershus i 2016, Hordaland i 2017, Vestfold i 2018 og Oslo igjen i 2018.

Norsk publikumsutvikling har ansvaret utviklingsprogrammet med oppstart januar 2020 og avslutning i desember 2020. Målet er å utvide publikumsgrunnlaget for Hålogaland Teater (HT) gjennom innsikt i etterspørselen etter kunst og kultur generelt og teater/scenekunst spesielt i befolkningen, og blant HTs publikum i Troms og Finnmark. Innsikten skal brukes til å legge en handlingsplan for publikumsutvikling. Handlingsplan utarbeides på bakgrunn av de funnene som gjøres i undersøkelsen.