Om oss

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt kunnskapsnettverk som arbeider for å styrke kunstens og kulturens posisjon i samfunnet. NPU arbeider for å nå sektorspesifikke mål om kvalitet, representasjon og bærekraft.

Dette gjør vi

  • NPU driver kunnskapsproduksjon og kompetanseutvikling blant aktørene i kunst og kulturlivet i Norge. Vi gjør undersøkelser for enkelte aktører og for hele feltet i NPU Monitor.
  • NPU Monitor er en unik analysetjeneste med relevante data om befolkningens og ditt eget publikums motivasjon og barrierer for deltakelse.
  • NPU Håndboka gir en innføring i publikumsutvikling og en veiviser i arbeidet med å legge en strategisk plan for publikumsutvikling basert på kunnskap om publikum fra NPU Monitor.
  • NPU Webinar arrangeres 4 ganger i året og tar opp ulike viktige tema i forbindelse med publikumsbygging.
  • NPU Prisen deles ut en gang i året innenfor fire kategorier. I 2022 deles den ut 10. juni.

Administrasjonen

Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Norsk publikumsutvikling
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun arbeider for å samle data om publikumsutviklingen i Norge i NPU Monitor, en nasjonal database for publikumsinnsikt som alle aktører, store og små, uavhengig av bransje og geografisk tilholdssted, kan bruke til å planlegge sin virksomhet. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Ingrid har sin utdanningsbakgrunn fra musikkvitenskap, filosofi og idéhistorie på Universitetet i Oslo.
Svend BW

Svend Aavitsland

Spesialrådgiver
Norsk publikumsutvikling
Svend Aavitsland har bred erfaring fra kulturfeltet og næringslivet som leder på mellom – og toppnivå i over 20 år. Fra kulturfeltet som daglig leder / video – og filmprodusent for TV og kino, og som markedssjef i over 5 år på Nationaltheatret, hvor Svend var med å vinne «Øker mest»-prisen fra Norsk Publikumsutvikling i 2019. Fra næringslivet som leder innen forretningsutvikling, markedsføring og salg, samt strategisk ledelse som adm.dir. i Norge og Danmark. Svend har også jobbet kreativt som regissør bl.a. for dokumentarfilm for TV, og som videojournalist. Svend Aavitsland er spesialrådgiver i Norsk publikumsutvikling innenfor strategisk publikumsutvikling og forretningsutvikling, og leder prosjektet med utvikling av den nye NPU-monitor. Svend kan kontaktes på svend@norskpublikumsutvikling.no.
Bilde av Jony Niles

Jony Niles

Administrasjonsmedarbeider/ produksjonsassistent
Norsk publikumsutvikling
Kan kontaktes på jony@norskpublikumsutvikling.no
Image 6483441

Thomas Talawa Prestø

Rådgiver og kunnskapsprodusent
Thomas Prestø er Kunstnerisk Leder for Tabanka Dance Ensemble og utvikler av danseteknikken Talawa Technique. Thomas er en kjent foreleser innenfor mangfoldledelse, rettighetsarbeid, endring, publikumsbygging og talentutvikling. Thomas Prestø har fått en rekke utmerkelser og priser for sitt inkluderende arbeide, bruk av dans som sosial endringsagent. Blant disse Bergesenstiftelsesprisen, Oslo Kommunes pris for inkluderende arbeid OXLO-prisen, samt han var første mottaker av Viken Fylkeskommunes Kunstnerpris. Han ledet Critical Friends utvalget som så på inkluderende arbeid på kulturfeltet i hele Norden, samt han sitter i en rekke nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, styrer, utvalg og nettverk. Thomas er for tiden doktorgradsstipendiat på Høgskolen i Østfold.

Styret i NPU 2021-2023

Wenche Viktorsdatter Paulsen
Wenche Viktorsdatter Paulsen
Produsent, Riksteatret. Teatersjef, Tigerstadsteatret.
Styreleder, 2 år
Tone Østerdal
Tone Østerdal
Daglig leder
Norske Konsertarrangører
Nestleder, 1 år
Hanne tomta
Hanne Tømta
Freelance regissør
Styremedlem, 2 år
Egill palsson 180221 BW web 7
Egill Pálsson
Teatersjef
Hålogaland Teater
Styremedlem, 2 år
Nadine Ouedraogo Constant
Nadine Ouedraogo Constant
Prosjektleder
Nasjonalmuseet
Styremedlem, 2 år
Anja Fremo cd318a7d28225ac931a7ecd3446310b9
Anja W. Fremo
Utstillings- og formidlingsleder
Norsk Oljemuseum i Stavanger
Styremedlem, 1 år
Bergen Assembly Haakon Thuestad
Haakon Thuestad
Strategi- og kommunikasjonsdirektør
KODE
Styremedlem, 2 år
Rita Skard Støstad
Rita Gard Støstad
Kommunikasjonsansvarlig
Peer Gynt AS
Styremedlem, 1 år
Are Nakling
Are Nakling
Direktør
Nordland Teater
1. vara, 2 år
Olaf Mackenzie
Olaf Mackenzie
Direktør
Bergen Nasjonale Opera
2. varamedlem, 2 år

ÅRSMØTET

Årsmøtet er NPUs øverste organ. Nye og tidligere saksdokumenter og protokoller finner du her.

Faglige samarbeidspartnere

Som organisasjon samarbeider NPU tett med faglige partnere i Norge og internasjonalt.
Wolfbrown logo
Opinion logo
TAA logo single
Idean logo
Norstat
Rm
Morris Hargreaves Mc Intyre

Driftstilskudd

Kud logo norsk ny

Oppdragsgivere

Kulturradet Symbol Svart
Oslo logo
Viken fylkesvåpen skjerm svart RGB
Hålogaland teater
Teater Vestland
FIB