NPU Monitor 1.0 - analysesamarbeid

Silhouette of person on brown tunnel across white cloud scopio cb49ca70 4d6f 4988 938e d94451c89154
Tekst: NPU
Nå slipper du å ta regningen alene. Tegner du plussmedlemskap får du tilgang til kunnskap om ditt publikum og publikummet til andre i din bransje. En rimelig og god måte å skaffe den innsikten som kreves av offentlig finansierte kunst og kulturinstitusjoner.

Hvordan får jeg tilgang til Kulturmonitor?

Du må være medlem av NPU og tegne et Plussmedlemskap. I Plussmedlemskapet ligger det analysetillegg på et sted mellom kroner 15.000,- og 30.000,- avhengig av antall årsverk i organisasjonen. Det gir tilgang til undersøkelsen, og et analysenettverk bestående av plussmedlemmer, som får være med å påvirke utformingen av undersøkelsen som skal gjennomføres hvert år framover.

Undersøkelsen skal blant annet gi svar på hvem som besøker deg, hvor ofte, med hvem, hva de motiveres av, og hva de får ut av besøket. Når mange utfører den samme undersøkelsen blir det lett å sammenlikne og se sammenhenger på tvers. Kulturmonitor blir mere verd jo flere som er med.

Enkelt å delta - mye å hente

Undersøkelsen skal gjøres tilgjengelig for plussmedlemmenes publikum like etter besøket. Vi har som mål å samle inn minimum 400 svar per institusjon per år. Undersøkelsen distribueres til publikum via en lenke til et online skjema og svarene lastes automatisk opp til NPU Kulturmonitors dashbord.

Som plussmedlem har du

  • publikum som besøker arrangement
  • mulighet til å distribuere en online spørreundersøkelse til dine besøkende etter arrangementene
  • mulighet til å samle inn svar løpende, slik at du oppnår svar fra et representativ utvalg av de som besøker deg i løpet av et år

Som plussmedlem får du:

  • delta i årlig, standardisert syndikert publikumsundersøkelse med dashbord-rapportering
  • mulighet til å sammenlikne deg med «Norge» eller andre institusjoner på viktige KPIs som tilfredshet og mangfold
  • delta i analysenettverk med faste møteplasser
  • mulighet til å påvirke utformingen av skjema som skal benyttes i Kulturmonitor
  • bistand til fortolkning av data i dashbordet

Kulturmonitor 1.0 bygges i 2021 - første nullpunktsmåling kommer i 2022

I 2021 skal vi utvikle skjema og dashbord i tråd med anbefalingene fra PUBDATA-prosjektet. Det skjema som utvikles skal brukes til å danne tidsserier. Det er derfor helt avgjørende at det utvikles standardspørsmål som kan benyttes over tid. Det skal blant annet utvikles indikatorer for mangfold. Dette må gjøres i samråd med offentlige aktører som SSB og Kulturrådet.

Standardisering er forutsetning for å gjøre komparative analyser. Som plussmedlem får du anledning til å påvirke utformingen av skjema og dashbord. Du får være med i et rådgivende nettverk, men husk at du ikke kan regne med å tilpasse skjema til din virksomhet. Verdien i Kulturmonitor ligger i at mange er med og deler data – da må data være sammenlignbare.

Det vil ta noe tid å utvikle et velfungerende skjema. Det vil også ta tid å utvikle det dashbordet som skal benyttes årlig i Kulturmonitor. Vi regner med at skjema vil bli utviklet innen 1. juni, ferdig testet i løpet av august, og at det vil være klart til utsendelse til plussmedlemmenes besøkende i oktober/november 2021. På dette tidspunktet håper vi at C19-restriksjonene er hevet, publikum vaksinert, og institusjonene tilbake i normalt drift.

Som plussmedlem har du tilgang til dashbordet og kan følge med ettersom svarene strømmer inn. Etter et år vil vi kunne gjøre en nullpunktsmåling som det kan refereres til i årene som følger. Som plussmedlem er du med å påvirke kommunikasjon og formidling av den innsikten Kulturmonitor gir.


Er du interessert i mer informasjon? Ta kontakt med NPU-teamet!

Få tilgang til Kulturmonitor 1.0