Publikums holdninger etter sommeren

01 03 npu konferensen
Mange er avventende til å delta fysisk - for sårbare grupper er digitale løsninger kjærkomne. Publikumsundersøkelse 2 i COVID-19 Monitor er gjennomført og resultatene er klare. Les mer om hvordan publikums holdninger til fysisk og digital deltagelse har endret seg fra mai til september.

SEPTEMBERMÅLINGEN ER KLAR: DETTE ER PUBLIKUMS HOLDNINGER TIL FYSISK OG DIGITAL KULTURBRUK

COVID-19 Monitor er den norske utgaven av en internasjonal sporingsstudie som måler utviklingen av etterspørselen etter teater, konserter og museumsopplevelser under pandemien. Første innsamlingsrunde foregikk like etter gjenåpningen i mai. Da andre innsamlingsrunde ble gjennomført 14.-18. september var smitteraten økende flere steder, blant annet i Bergen, hvor mange av de deltakende institusjonene holder til.

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse formidlet til publikummet til 21 deltakende institusjoner fra hele landet. Sammenliknet med første runde ser vi nå større geografiske forskjeller i svarene, sannsynligvis på grunn av lokale utbrudd.

På aggregert nivå kan vi innledningsvis slå fast at publikum er mer avventende i forhold til smitteraten enn de var i mai, da det var nok at restriksjonene ble opphevet for de fleste. Samtidig ser vi en betydelig økning i den fysiske deltakelsen, og en nedgang i den skjermbaserte deltakelsen hjemmefra. Den digitale deltakelsen betyr likevel mye for de som opplever ulike fysiske og psykiske barrierer.

Trenden fra mai til september speiler ikke bare etterspørselen, men det faktiske tilbudet. I mai var fortsatt det meste stengt, og institusjonene tilbød digitale erstatninger. I september er alt åpent, selv om det er kraftig redusert kapasitet, og det digitale tilbudet fra institusjonene er ikke like stort.

«HJEMME HAR JEG FULL KONTROLL. DET ER VANSKELIG Å TILRETTELEGGE FOR KULTURARRANGEMENTET MED FYSISK OPPMØTE, FORDI MENNESKER HAR VANSKELIG FOR Å FØLGE REGLER, SELV OM DE ER TYDELIGE. Å SE TEATER PÅ EN SKJERM ER IKKE IDEELT, MEN DET ER HELLER IKKE GØY Å SE TEATER NÅR JEG FOKUSERER MER PÅ OM NABOSETET ER MER ENN 1 METER UNNA MEG.»

- Respondent

Digital innovasjon under pandemien

I forbindelse med NPU-prisen 2018 gjennomførte vi en bransjeundersøkelse om digital satsing. Blant de 60 institusjonene som svarte var det kun 13 som satset på digitale opplevelser, de fleste drev med digital markedsføring i sosiale medier eller digitalisering av arkiv og samlinger. Under korona-krisen har mange benyttet anledningen til å utvikle digitale opplevelser. De åpne svarene vi fikk inn i fra publikum i COVID-19-monitor i mai var sterkt preget av årets digitale Festspillene i Bergen, som nådde lenger ut enn noen gang. Mange av orkestrene laget digitale konsertserier, og flere av museene gikk digitalt med live-stream fra utstillingene. Det ble laget digitalt formidlingsinnhold som gledet folk i karantene over hele verden. Institusjoner som normalt jobber med å øke det fysiske oppmøtet fikk nytt publikum fra helt nye geografiske områder.

Vi har gjort mer omfattende bruk av åpne svar i denne runden. De viser at mange har stor glede av digitale programmer, særlig grupper som er interessert i kunst og kultur i utgangspunktet, men som opplever ulike barrierer for deltakelse.

Resultatet er at vi har fått inn veldig mange åpne svar på spørsmål rundt verdien av direkte-strømming av forestillinger og konserter, noe som tyder på stort engasjement blant respondentene. Basert på svarene har vi delt respondentene inn i fire kategorier:

· Avviserne

· Tvilerne

· De sosiale hjemmesitterne

· De ekskluderte hjemmesitterne

«DET GJØR DET ENKLERE FOR BEVEGELSESHEMMEDE, FOLK MED ANGST OG FOLK SOM AV ULIKE GRUNNER SYNES DET KAN VÆRE VANSKELIG Å OPPSØKE TEATERET.»

- Respondent

Vil du ha tilgang til rapportene våre?

Institusjonene som deltar i COVID-19-Monitor har betalt en egenandel som gir tilgang til et online rapporteringsverktøy. Her kan de selv filtrere svarene på en rekke underdimensjoner, følge publikumsutviklingen over tid, og sammenlikne egne resultater med andre i samme region eller bransje. Alle andre NPU-medlemmer får tilsendt en fyldig skriftlig rapport etter hver runde. Melder du deg inn nå, får du tilgang til hele rapportserien fra COVID-19 Monitor, inkludert den nyeste rett i innboksen denne uken. Du blir også invitert til neste og foreløpig siste webinar i denne serien; 11. desember 2020.

Det internasjonale samarbeidet bak rapportene

Studien heter COVID-19 Audience Outlook Monitor og er initiert av analyse- og konsulentselskapet WolfBrown i USA. Den norske utgaven er tilpasset norske forhold og gjennomført av Norsk publikumsutvikling i samarbeid med NTO og Kulturrådet. 21 institusjoner over hele landet deltar. Målgruppen for studien er kulturinstitusjonenes publikum.

Last ned Hovedfunnene fra runde 1 og 2 her.

NPU-medlemskapet er nå tilgjengelig for halv pris ut 2020.