Får strategisk bistand av NPU

Turneteateret i Trøndelag
Tekst: Jony Niles
Bilde: Jorunn Verstad Vodahl
Turnéteatret i Trøndelag får hjelp av NPU til å øke sin kunnskap om publikum, og til å bruke innsikten i forbindelse med ansettelsen av ny kunstnerisk leder.

Styrker posisjonen gjennom undersøkelser

Turnéteatret i Trøndelag eies av Trøndelag fylkeskommune og har base i Verdal. I 2018 skiftet de navn fra Nord-Trøndelag Teater, og fikk samtidig utvidet turneområde på grunn av fylkessammenslåingen. I 2021 bestemte de seg for å gjennomføre en befolkningsundersøkelse for å kunne arbeide mer strategisk med å styrke sin posisjon i befolkningen.

- For oss har befolkningsundersøkelser vært gull, sier markedsleder Jorunn Verstad Vodahl.

- Det har vært skikkelig øyeåpnende, og vi har brukt resultatene masse. Vi fikk bekreftet vår hypotese om at kjennskapet til teateret er lavt, men vi ser også at potensialet er stort. Gjennom strategisk arbeid med repertoarplanlegging og kommunikasjon med publikum, skal vi nå enda flere.

Turnéteatret i Trøndelag er også en av flere som har benyttet «Culture Segments» for å forstå de underliggende motivasjonene til de ulike gruppene i befolkningen.

- Culture Segments (CS) er et veldig forståelig verktøy, og ved å anvende CS kan vi raskt skape en felles forståelse av hvem vi henvender oss til med de ulike forestillingene. Vi valgte å inkludere hele organisasjonen i arbeidet med CS, og det har gitt oss et felles språk om publikum. I motsetning til demografi opplever vi CS som et mer aktivt verktøy, fordi vi kan trigge motivasjonen til de ulike publikumssegmentene, sier Vodahl.

I tillegg til kvantitative undersøkelser, har Turnéteatret i Trøndelag også investert i kvalitative dybdeintervjuer med 12 respondenter fra den kvantitative undersøkelsen. Disse intervjuene ga verdifull innsikt, men også lærdom.

- Det var spennende å høre intervjuene, for de ga dypere innsikt i hvordan segmentene tenkte. I ettertid ser jeg at vi burde rekruttert annerledes. Vi valgte å rekruttere ut fra hvor i fylket respondenten bor og segment-tilhørighet. Skulle vi gjort det en gang til, ville jeg rekruttert respondenter fra publikum på forestillingene. Da ville vi vært sikret et utvalg som faktisk hadde besøkt oss og segmentert ut fra dem. De vi snakket med i denne runden hadde litt for lav kjennskap til oss i utgangspunktet.

Ønsker du strategisk bistand fra NPU i år?

I vinter lanserte NPU «Håndbok for publikumsutvikling» og kurs i publikumsutvikling. Innholdet gir de nødvendige analyseverktøyene for å bygge et publikum. Turnéteatret i Trøndelag er en av flere aktører som ønsker å arbeide videre med strategisk publikumsutvikling, samtidig som de foretrekker individuell oppfølging fremfor kurs.

- De ulike aktører har egne utfordringer og muligheter i arbeidet med publikum, og vi har større glede av individuell oppfølgning fra NPU enn det vi kan få i kurs-sammenheng med andre, forklarer Vodahl.

- Den kunnskapen vi har fått gjennom undersøkelsene er viktig for å ta riktige valg fremover. Undersøkelsene er godt integrert i organisasjonen, både i styret og blant ansatte. Vi har alle på laget og gleder oss til å jobbe med publikum, repertoar, markedsføring og formidling. Det er en felles giv for å jobbe med publikumsutvikling.

I forbindelse med ansettelsen av ny teatersjef har Turnéteatret i Trøndelag satt et arbeidsutvalg bestående av to representanter fra styret, to fra administrasjonen og en kunstnerisk ansatt. I samarbeid med Ingrid E. Handeland fra NPU skal gruppen få på plass et godt rekrutteringsgrunnlag.

- Vi tror at publikumsutvikling bør være forankret i alle ledd i organisasjonen, fra styret, kunstnerisk ledelse og ansatte. Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom de forestillingene vi setter opp og hvem som publikum i teatersalene. Vi mener det er viktig å ha en teatersjef som tenker på publikum hele veien, sier Vodahl.

Turnéteatret i Trøndelag er pluss-medlemmer i NPU, og skal være med i NPU Monitor – en felles analysetjeneste for hele kulturfeltet. Vodahl ser frem til deltakelsen og har klare idéer om hvorfor de er med i NPU Monitor til tross for å ha investert mye i kunnskapsproduksjonen.

- Det er fint med nullpunktsmålinger, men vi ønsker løpende tilbakemelding fra vårt publikum, slik at vi kan fange opp endringer underveis. Det er en effektiv måte å ha oversikt over publikumet vårt, og samtidig vite om vi når målene vi har satt oss. Det er en bonus at vi kan sammenlikne oss med andre i NPU Monitor, men vår prioritet er å forstå vårt eget publikum, avslutter Vodahl.