NPU Prisen 2021

NPU PRISEN
Tekst: Tarjei Westby
Bilde: Torstein Lund Sperstad
Årets vinnere er Oslo-Filharmonien og Det Norske Teatret. Prisene ble delt ut på Rommen Scene 14. juni 2021 av leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Kristin Ørmen Johnsen. Les juryens begrunnelser her.

Årets Utvider: Det Norske Teatret

Juryens begrunnelse

Det Norske Teatret vinner NPU-prisen i kategorien «Utvider» for det langsiktige, strategiske, og dedikerte arbeidet med å gjøre teaterkunsten relevant og tilgjengelig for personer og grupper utenfor det etablerte teaterpublikummet i hovedstaden. Sentrale målgrupper er personer og grupper med flerkulturell bakgrunn og erfaring. Teatret utmerker seg ved å bygge opp mangfoldet fra grunnen, gjennom satsingen på skuespillerutdanningen Det Multinorske og etableringen av spillested på Rommen scene i Groruddalen. De viser gjennom dette at de tar grep for å styrke skapermangfoldet og innholdsmangfoldet i teaterverdenen, og søker aktivt etter et mer mangfoldig publikum. Juryen vil også vise til den digitale satsingen til DNT, som gjorde det mulig å delta smittefritt under pandemien. Dette har vært viktig for å senke tersklene for førstegangsbesøkende. De digitale direktestrømmingene av forestillinger nådde ut til et nytt publikum, herunder også personer med funksjonsvariasjoner, som ellers ikke kunne ha deltatt. Juryen er imponert over den grundige og vidtfavnende jobben som Det Norske Teatret har lagt ned gjennom flere år, og den åpenheten og risikoviljen de har vist i sitt nybrottsarbeid. Det er tydelig at mangfold er en kunstnerisk drivkraft for Det Norske Teatret.

OFO Vinner årets fornyer
Fotograf: Torstein Lund Sperstad

Årets Fornyer: Oslo-Filharmonien

Juryens begrunnelse

Under pandemien har mange kulturaktører benyttet digitale kanaler og utforsket hvilke muligheter det åpner for – både for å opprettholde kontakten med sitt eksisterende publikum, men også for å nå ut til nye grupper. Noen har i større grad enn andre tenkt nytt rundt formidling av sin kunstform, og gjort en grundig jobb for å utvikle nyskapende innhold på det digitale formatets premisser. OFO utmerket seg i så måte. Gjennom en fremoverlent ledelse, og en sterk vilje i hele organisasjonen til å teste ut nye konsepter, har de gjennom flere prosjekter brutt ned barrierer som nye publikummere kan oppleve i møte med kunstmusikken. De har tatt utfordringene på alvor, og skapt engasjerende innhold av høy kunstnerisk kvalitet og gjerne med overraskende koblinger og ambassadører. Arbeidet har gitt imponerende resultat bl.a. med en stor økning i følgere på sosiale medier, der gjennomsnittsalderen er mye lavere enn blant de vante konsertgjengerne. Juryen berømmer hvordan et stort tradisjonelt orkester klarte å omstille seg på så kort tid, og tok nye grep for å nå bredere ut.

DNT vinner årets utvider
Fotograf: Torstein Lund Sperstad

Se opptak av prisutdelingen her: