Webinar 1-22: Inkluderende praksis

23.02.2022, 14:00 — 16:00

Zoom
Webinar 1 22 2
Webinaret tar utgangspunkt i den nye NPU Håndboka og gjør et dypdykk ned i kapittel 1.4 om mangfold og anti-diskriminerende praksis. Du møter NPU-direktør Ingrid Handeland, Thomas Talawa Prestø. Med oss har vi også Torbjørn Urfjell fra Kulturrådet. Han deltar i en samtale om den statusrapporten som ble offentliggjort fredag i forrige uke, om arbeidet med mangfold i sektoren.

Unge voksne, flerkulturelle og synlige minoriteter

Unge voksne, flerkulturelle og synlige minoriteter står høyt på listen over grupper kulturaktørene ønsker å engasjere med sine programmer. Men hvordan skal de gå fram for å engasjere dem?

Et mangfoldig publikum som speiler befolkningen er alltid resultatet av et program som treffer, inkluderende arrangementer og en engasjerende kommunikasjonsform. Og forutsetning for alt dette er kunnskap om de målgruppene man skal jobbe med. Uten kunnskap og innsikt i målgruppenes livsverden kan man ikke treffe livsnerven.

Ingrid E. Handeland snakker om publikumsutvikling som kunnskapsbasert, inkluderende praksis og Thomas gjør et dypdykk i publikumsutvikling med mål om engasjere synlige minoriteter.

Program

Del 1

14:00 - 14:05
Velkommen
14:05 - 14:15
Hvordan jobbes det med mangfold i sektoren i følge fersk rapport?
Ingrid E. Handeland (NPU) og Torbjørn Urfjell, Kulturrådet
14:15 - 14:45
Om publikumsutvikling som kunnskapsbasert, inkluderende praksis.
Ingrid E. Handeland
14:45 - 15:00
Pause

Del 2

15:00 - 15:45
Om å arbeide med mangfold, flerkultur og synlige minoriteter.
Thomas Prestø
15:45 - 16:00
Spørsmål og svar

Gratis for medlemmer og nyhetsbrev-abbonnenter

Ny fagperson knyttet til NPU

Thomas Talawa Prestø er først og fremst kunstnerisk leder. Han har gründet Tabanka Dance Ensemble, drevet frivillig ungdomsarbeide og talentutvikling i en årrekke, og har påvirket hvordan vi snakker om mangfold i offentligheten gjennom å innføre begreper som "melaninrik" i debatten. Han arbeider for tiden med en doktorgrad i dekolonialisering av performance og scenekunst ved Høgskolen i Østfold.

Thomas er fra januar 2022 knyttet til NPUs virksomhet som rådgiver og kunnskapsprodusent. Han skal holde kurs i publikumsutvikling for NPUs medlemmer sammen med Ingrid Handeland og Svend Aavitsland, og skal arbeide med kartlegging av kandidater til NPU prisen 2022. Les intervju med Thomas HER. I intervjuet sier han blant annet dette:

- Mangfoldskompetanse har blitt en nødvendighet. Mange er usikre på hva som egentlig menes med mangfold, hva som er godt arbeid, hva som er dårlig arbeid, hvor fallgruvene er. Min jobb er å gjøre det enkelt og bygge ned redselen for å trå feil. For meg er det et viktig perspektiv at mangfold ikke handler om veldedighet. Et mangfoldig publikum gir et sterkere inntekts- og publikumsgrunnlag. De som oppnår et mangfoldig publikumsgrunnlag kan etterhvert aktivere ulike deler av basen med riktig program og kommunikasjon. Et mangfoldig publikum gjør at man står mer fritt til å programmere enda mer spenstig. Mangfold lønner seg.

Utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet

Deltakere

Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Norsk Publikumsutvikling
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun er arkitekten bak det systemet for publikumsutvikling som NPU i dag arbeider utfra. Systemet består av en sekstrinns-veileder til strategisk publikumsutvikling med bruk av NPU-monitor analyseverktøyet i analysefasen og effektmålings-fasen. Hun har skrevet NPU Håndboka – Innføring og veiviser, fra 2022. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap (mellomfag), filosofi (mellomfag) og idéhistorie (hovedfag). Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge. Ingrid kan kontaktes på ingrid@norskpublikumsutvikling.no.
Thomas Talawa Prestø

Thomas Talawa Prestø

Kunstnerisk leder
Tabanka
Thomas er kunstnerisk leder for Tabanka, et afrikansk-karibisk dansekompani som driver barne og ungdomsarbeid, utdanner dansere og skaper dansekunst med utgangspunkt i afrikanske og karibiske bevegelsesmønstre. Tabanka har eksistert i 20 år og har utviklet seg fra et undergrunnsmiljø på slutten av nittitallet til et profesjonelt kompani med fast ansatte dansere i 2017. Tabanka arbeider aktivt med publikumsutvikling og er opptatt av å skape en riktig publikumsmix.
Torbjorn Urfjell

Torbjørn Urfjell

Avdelingsdirektør for samfunn og arena
Kulturrådet