Nettverksmøte 2-24

04.04.2024, 13:00 — 15:00

Digitalt via Zoom
NPU Conference slides kopi23 kopi3
Case-presentasjoner og nytt fra NPU!

Opptak av nettverksmøte 2

Program

Case: Det Norske Blåseensemble

Kommunikasjons- og markedssjef Emilie H. Saksæther forteller hvordan en tverrfaglig gruppe bestående av kunstnerisk råd, programråd, administrasjon og ledelse har brukt innsikt fra NPU Monitor som utgangspunkt for å legge en strategi for publikumsutvikling.

Case: Det Norske Teatret

Kommunikasjons- og marknadssjef Thine Sletbakk Bugge forteller hvordan de har jobbet for å samle inn svar fra sine besøkende, og utfordringene med å få kundens ledsagere til å delta i undersøkelsen.

Nyheter fra administrasjonen

NPU Monitor 2.0: fra surveydata til transaksjonsdata - statusrapport fra Kudos-prosjektet.
NPU Prisen og Monitor. Slik går vi fram for å identifisere kandidater til årets prisutdeling på konferansen 24. oktober i Bergen.