Nettverksmøte 4-23

26.10.2023, 13:00 — 15:00

Zoom
Nettverksmøte4
På nettverksmøtet presenterte vi evaluering av publikumsundersøkelsen i NPU Monitor og nasjonal arbeidsgruppe som skal ta stilling til revisjon av undersøkelsen. Etter en pause i programmet ble det holdt to parallelle sesjoner, en med fokus på datainnsamling og svar fra egne undersøkelser, og en med fokus på bruk av sammenlikningsverktøyet og måling av representativitet mellom publikum og befolkning.

Del 1 feedback fra brukerne, servicevenivå og medlemsavgifter

I første del av nettverksmøtet ble det i tillegg til rapport fra kartlegging av bruker-erfaringer med publikumsundersøkelsen, lagt fram oversikt over hva som inngår i medlemskapet i 2024, og gitt et forvarsel om økning medlemsavgiftene fra og med 2024.

Presentasjon del 1