Webinar 2-21: Kulturelt ansvar og mangfold

26.05.2021, 13:00 — 16:00

Zoom
NPU Webinar 2 Collage mal siste utkast
Skal de kulturpolitiske ambisjonene om mangfold og representativitet som reflekteres i kulturpolitiske dokumenter forstås som verdibaserte utsagn og idealer eller tas bokstavelig, konkretiseres og målsettes? Hva er i så fall riktige tiltak for å nå målene?

Program

Del 1

13:00 - 13:05
Kulturelt ansvar og kunnskap om publikum
Ingrid E. Handeland (NPU)
13:05 - 13:20
Kulturrådet som nasjonal koordinator for mangfold
Kaja Tvedten Jorem (Kulturrådet)
13:20 - 13:35
Kulturelt ansvar i en mangfoldig by
Omar Samy Gamal (Oslo SV)
13:35 - 13:45
Mangfoldsråd og inkluderende språk
Maria Sun Hansen (MUNCH)

Del 2

13:55 - 14:00
NPU-prisen / Hva gjøres i institusjonene i dag?
Ingrid E. Handeland (NPU)
14:00 - 14:15
Kunst som publikumsutvikling - mangfold som medskapende metode
Rikke Komissar (Nitja)
14:15 - 14:30
Flerkulturell ungdom og institusjonene i storbyen
Amina Sahan (TrAP)
14:30 - 14:45
Hvem er Det Norske Teatret på Rommen til for?
Belinda Braza (kunstnerisk leder Rommen/DNT og Erlend Tårnesvik Dreiås (DNT)
14:45 - 15:00
Deltakelse og involvering i Verdens rikeste land
Hege Stormark og Mette Tveit (MUST)

Del 3

15:10 - 15:25
Strukturene som motvirker mangfold
Maria Utsi (Kulturrådet)
15:25 - 15:40
I hvilke grupper er fri éntre et "MUST"
Siri Aavitsland, direktør (MUST)
15:40 - 15:55
Hvordan står argumentasjonen om kunstens egenverdi seg i møte med den praktiske gjennomføringen?
Morten Joachim, teatersjef (HAUT)
15:55 - 16:00
Takk for i dag - vi sees på årsmøtet 14. juni
Ingrid E. Handeland (NPU)

Medvirkende

Ingrid E. Handeland
Ingrid E. Handeland
Direktør Norsk publikumsutvikling
Kaja Tvedten Jorem - foto: Marta Løvberg
Kaja Tvedten Jorem
Seniorrådgiver
Kulturrådet
Omar Samy Gamal
Omar Samy Gamal
Byråd for kultur, idrett og frivillighet
Oslo SV
Rikke Komissar 02
Rikke Komissar
Avdelingsdirektør Formidling og Publikum
Nasjonalmuseet
Amina Sahan Trap portrett1f
Amina Sahan
Prosjektleder
TrAP
Belinda Braza Foto: Erika Hebbert
Belinda Braza
Koreograf, danser, kunstnerisk leder
Det Norske Teatret / Rommen Scene
Erlend Tårnesvik Dreiås
Erlend Tårnesvik Dreiås
Formidlingsansvarlig
Det Norske Teatret
Hege Stormark
Hege Stormark
Konservator
MUST
Mette Tveit Foto Elisabeth Tønnessen
Mette Tveit
Konservator
MUST
Nestleder Maria Utsi Foto Ilja Hendel
Maria Utsi
Rådsmedlem
Kulturrådet
Styreleder NPU
Siri Aavitsland Foto Elisabeth Tønnessen
Siri Aavitsland
Administrerende direktør
MUST
Morten Joachim /NRK
Morten Joachim
Teatersjef
Haugesund Teater
D8930 DDD 10 AB 489 C 9 DA4 246 CAAE200 B1
Maria Sun Hansen
Digital produksjonsleder
MUNCH