Årsmøte 2024

07.06.2024, 13:00 — 14:00

Digitalt
Årsmøte2024

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Alle ordinære medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og har en stemme hver. Årsmøtet skal ifølge vedtektene behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Vedtektsendringer
  • Strategi- og handlingsplaner (orienteringssak)
  • Innkomne saker
  • Fastsettelse årsavgifter
  • Vedta budsjett
  • Valg av styre, valgkomite og revisor

Vel møtt!