Kulturmonitor // NPU + The Audience Agency (UK)

Audience Finder
Bilde: The Audience Agency
Piloten heter PUBDATA. Målet er å lage en analysetjeneste for hele feltet. En kulturmonitor. Det kan være starten på et helt nytt kapittel i norsk publikumsutvikling, både som utvikling i feltet og for oss som virksomhet. Gjennom Kulturrådets kulturøkonomiprosjekt og med tilskudd fra byrådsavdelingene for kultur i Oslo og Bergen har det endelig blitt mulig.