Kjennskapsmålinger // Gustav Vigeland

27.03.2019
Bilde: Carsten Aniksdal / Vigeland-museet
I forbindelse med Vigeland-jubileet 2019 har Kulturetaten i Oslo kommune gjennomført to undersøkelser; en nasjonal kjennskapsmåling, og en lokal undersøkelse i Vigelandsparken. Formålet med undersøkelsene er å få innsikt om kjennskap til Vigeland i forskjellige befolkningsgrupper som kan brukes i arbeidet med jubileet, samt se om jubileet i seg selv har noen effekt på kjennskapen til kunstneren og kunsten. Målingene er nullpunktsmålinger, og skal gjentas etter jubileumsåret. Les rapporten her.
VIGELAND print 47

Lese mer? BESTILL medlemsskap HER:

Bli medlem
Allerede medlem?