Kurs i strategisk publikumsutvikling.

Håndbok i publikumsutvikling for Viken Fylkeskommune

31.10.2016
Alle innbyggere i Viken fylke skal ha tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, og kunsten og kulturen skal oppleves relevant. Dette er Viken fylkeskommunes hårete mål for et så mangfoldig kulturfylke. Fylkeskommunen støtter kunst- og kulturlivet under prinsippet om armlengdes avstand der kvalitet, ytringsmangfold og allmenn tilgjengelighet er overordnede mål.
Standard viken

Håndbok i publikumsutvikling for Viken fylkeskommune

Under kan du laste ned Håndbok i publikumsutvikling for Viken fylkeskommune. Håndboken er laget som undervisningsmateriell for deltakere i et kurs om publikumsutvikling i Viken høsten 2021.

- Gjennom å ta publikumsutvikling på alvor, sette av midler til kunnskapsinnhenting og å be oss lage en håndbok som denne, bidrar Viken til å løfte hele feltet. Håndboken er laget for Viken i første omgang, men sekstrinnsraketten som har blitt bygget, kan benyttes av alle aktørene i NPU sitt nettverk, sier Ingrid E. Handeland, som er redaktør og har skrevet håndboka. I redaksjonen: Svend Aavitsland og Tarjei Westby.