Basert på intervjuer med talspersoner for utvalgte institusjoner

Digital utvikling i institusjonene 2020

07.12.2020
Tekst: NPU
Digital utvikling 2020