DIVERSITY IMPACT COHORT

Diversity Impact Cohort cover photo
Bilde: Fra Rommen Scene, Det Norske Teatret. Publikumsundersøkelse gjennomføres her i februar og mars 2020.
Hvilken effekt har programmene til de som programmerer for et større mangfold i kulturlivet? 10. september 2019 startet et kompetansehevende program som avsluttes juni 2020, hvor 10 institusjoner som har eller ønsker å nå et flerkulturelt publikum skal få opplæring i å måle effekten av de programmene de tilbyr.

Festspillene i Nord-Norge, Det Norske Teatret, Norsk Luftfartsmueum, Ås Internasjonale kultursenter, TrAP, BIT20, Kimen Kulturhus, Kongsberg Jazz Festival, Nordic Black Theater og Stoppested Verden.

På oppdrag fra Interkultur Drammen og i samarbeid med WolfBrown hjelper vi 10 institusjoner med å nå sine mangfoldsmål. Halvparten får hjelp til å nå ut til nye brukere med minoritetsbakgrunn, halvparten får undersøkt hvem som benytter seg av de tilbudene de har rettet mot et flerkulturelt publikum. Rapporter kan ventes i juni 2020.

Tidslinje

Dato
Beskrivelse
22.10.2019
Webinar 1 Measuring success
21.11.2019
Webinar 2: introduksjon til kvalitativ og kvantitative undersøkelser
01.10.2019
1:1-samtaler
10.09.2019
Kick-off Kulturrådet

Samarbeidspartnere

Wolfbrown logo