Hvordan kan vi hjelpe dere?

NPU Bransjeundersøkelse2022 Liggende
Tekst: Ingrid E. Handeland
Vi henvender oss med denne undersøkelsen til våre medlemmer og andre utvalgte aktører i sektoren for å bidra til kunnskapsdeling.

NPU skal være en plattform for kunnskapsdeling. Vi ønsker å forstå hvor bransjen står etter pandemien, og håper å finne aktørene som har gjort relevante erfaringer verdt å dele med resten av kulturfeltet.

Undersøkelsen består av 15 spørsmål og tar ikke mer enn fem minutter å besvare.

Avslutningsvis blir du spurt om du ønsker å gå videre til kvalitative intervjuer. Disse intervjuene danner grunnlaget for erfaringsdeling og nominasjoner til NPU Prisen 2022. Les mer om prisen her.

Vi er ikke kun ute etter suksess-historier. Vi lærer ofte mest av de satsingene som ikke lykkes. Ta derfor gjerne kontakt om du har et utfordrende prosjekt du ønsker å diskutere eller få belyst. Som medlem har du rett til en 2 timers konsultasjon i forbindelse med eget arbeid med publikumsutvikling.

Og husk: Vi setter stor pris på dine svar selv om du ikke vil gå videre til intervjuer. Undersøkelsen er anonym, med mindre du aktivt legge fra deg kontaktinformasjon helt mot slutten.

På forhånd takk for din tid!

Gå til undersøkelsen her