Omtale

NPU's arbeid med å forstå publikum spiller en viktig rolle i kunst- og kultursektoren i Norge og internasjonalt. Vår stemme deltar aktivt i den kulturpolitiske diskursen og vår innsikt er med på å forme ordskiftet. Under kan du lese andre aktørers omtale av NPU's virksomhet - ros og kritikk. NPU driver med innsikt for kunstens skyld - for at den skal bli viktig og berikende for flere - ikke med telling for tellingens skyld.

«Det er viktig for oss å få mer innsikt i hva publikum mener skal til for at de vil vende tilbake til fysiske kulturarrangementer igjen.»

Partner i prosjektet Kulturrådet i samtale med NPU-direktøren

«Hvem, ikke hvor mange»

Slår tilbake mot «tellemani»: – En falsk motsetning mellom telling og kunst