Viken kjøper tilgang til 22 kulturaktører

28.03.2023
Tekst: Ingrid E. Handeland
Viken fylkeskommune har vært aktive pådrivere for publikumsutvikling i sin region siden Akershus meldte seg inn i 2016. Nå inngår de en banebrytende avtale med Norsk publikumsutvikling om deltakelse i NPU Monitor for en hel klynge med destinasjoner.
Viken logo

Av stor betydning for vårt samfunnsoppdrag

NPUs visjon er et kulturliv som kjenner publikum og vår misjon er å tilby aktørene i sektoren kunnskap om publikum; hvem de er og hvem de kunne være. Jo flere som deltar med egne publikumsundersøkelser, jo bedre datagrunnlag får hver og en som deltar. I tillegg til alle våre fantastiske pluss-medlemmer, som har investert tid og penger på utviklingen av NPU Monitor-verktøyet, har staten de siste to årene kommet på banen. Det betyr enormt mye for vår virksomhet. Men samtidig erkjenner vi at staten sannsynligvis aldri kommer til å fullfinansiere virksomheten. I vår søknad til KUD for 2024 legger vi opp til at stat, fylke og kommuner skal bidra etter en fordelingsnøkkel som vi tror kan fungere godt for å lykkes med det nasjonale data-samarbeidet. Vi er i god dialog med flere fylker, og håper og tror at det at Viken går foran og tar kostnaden i en startfase for aktører som ellers ikke hadde kommet i gang, vil få andre til å gjøre det samme.

Frukter av syv års samarbeid

Samarbeidet med Norsk publikumsutvikling startet for alvor i Akershus i 2016, da fylket meldte seg inn i NPU og ba oss gjennomføre en segmenteringsanalyse av befolkningens kunst- og kulturvaner med bruk av Culture Segments. I perioden 2018-2020 satset Akershus på publikumsutviklingstiltak rettet mot unge i aldersgruppen 16-29. De opprettet en tilskuddsordning, et ungdomspanel som fikk navnet YOICE, og et nettverk for publikumsutviking med to faste nettverksmøter i året. Ungdomspanelet YOICE og nettverksmøtene ble driftet av NPU i samarbeid med Opinion. I 2022 ba Viken NPU skrive en håndbok i strategisk publikumsutvikling som aktørene kunne benytte for å implementere innsikt. Høsten 2021 arrangerte vi for første gang kurs i publikumsutvikling basert på Håndboka. I 2022 holdt NPU 5 workshops for Viken fylekskommune skreddersydd for henholdsvis Scenekunstaktører, Visuell kunst aktører og Konsertarrangører.

En satsing som fortsetter etter oppløsningen

Viken er NPU-medlem og betaler som fylke med over 1. mill innbyggere 100.000,- eks mva i medlemsavgift per år. Når fylket oppløses fom 2024 vil det være tre selvstendige fylker som tegner medlemskap. Som medlem kan de kjøpe tilgang til publikumsundersøkelsen i NPU-monitor til så mange destinasjoner de ønsker. Prisen blir da betydelig lavere for hver enkelt aktør, enn om den enkelte aktør skulle ha tegnet separate medlemskap.

Viken har nå meldt inn 22 aktører i NPU-monitor-samarbeidet. De betaler 20.000,- per aktør for deltakelsen. Dette er en betydelig satsing. Tormod Gangfløt, som er fagansvarlig for publikumsutvikling og scenekunst i Viken fylkeskommune, begrunner satsingen slik:

- Viken fylkeskommune har som mål at hele befolkningen skal få sjansen til å oppleve relevant kvalitetskunst. Derfor ønsker vi å være proaktive i forhold til satsingen på publikumsutvikling også i de tre nye fylkene. Det er rett og slett ingen vei tilbake – man må prioritere å bygge kompetanse om publikummet. Derfor satser vi på NPU Monitor. Og derfor ønsker vi å se også at våre institusjoner tar aktivt del i å bygge kunnskap og innsikt om sitt publikum og ikke-publikum.

- Med denne satsingen sørger vi for en videreføring av publikumsutviklingsarbeidet for 22 institusjoner også etter at Viken fylkeskommune er lagt ned. Mitt håp er at vi kan videreføre nettverket og dele erfaringer mellom institusjoner spredd utover i alle de tre nye fylkene innen både kunst og kultur, bibliotek, museer og kulturhus. Ved å se på iveren og interessen hos våre institusjoner for vår satsing på NPU Monitor så lover dette veldig godt, sier Gangfløt.

Fordeler og ulemper ved å delta i en klynge

Fordelen med å delta i NPU Monitor som del av en klynge og ikke som selvstendig medlem er at fylket tar regningen. Ulempen er at du ikke har de samme rettighetene som fullt betalende NPU-medlemmer. Du kan ikke velge dine egne spørsmål; alle i klyngen benytter samme spørreskjema, og du har ikke tilgang til alle møteplassene i medlems-nettverket, eller ressursene på NPUs nettsider. Du har tilgang til NPU Monitor databasen, og vi arrangerer to nettverksmøter i året som har fokus på opplæring i datainnsamling og bruk av verktøyet.

Disse aktørene fra Viken deltar fra før av som selvstendige NPU-medlemmer

Fra Akershus:

 • Bærum Kulturhus
 • Nitja
 • OscarsborgOperaen

Fra Østfold:

 • Det Norske Blåseensemble
 • Østfold Internasjonale teater
 • Opera Østfold
 • Moss Kulturhus

Fra Buskerud:

 • Glogerfestspillene

Disse deltar i Viken-klyngen

De som deltar analyse-samarbeidet under Viken-paraplyen er:

 1. Brageteatret AS
 2. Galleri F 15
 3. Vestfossen Kunstlaboratorium
 4. MiA - Museene i Akershus
 5. Norsk Bergverksmuseum
 6. Drammens Museum
 7. Østfoldmuseene
 8. Nagelhus Schia Productions
 9. Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
 10. Midt-Buskerud bibliotek
 11. Mossebibliotekene
 12. Nordre Follo bibliotek
 13. Rakkestad bibliotek
 14. Øvre Eiker bibliotek
 15. Ål bibliotek
 16. Kongsberg bibliotek
 17. Nittedal bibliotek
 18. Ål kulturhus/Sprang
 19. Askim kulturhus
 20. Brygga kultursal
 21. Fossekleiva (kulturhus)
 22. Ås kulturhus