Vi undersøker publikum

Foto: Linus L. McKeown "Mikrokosmos"
Tekst: NPU
I høst kjører vi to store befolkningsundersøkelser i Akershus og Hordaland. De vil gi ny innsikt i ulike kulturbrukeres behov for, bruk av, og holdninger til kunst og kulturopplevelser.

Akershus fylkeskommune har bestilt to undersøkelser av NPU i høst - en undersøkelse av kulturbruk blant unge med minoritetsbakgrunn og en befolkningsundersøkelse som kartlegger ulike typer kunst- og kulturbrukere i fylket. Målet er å gi kunst- og kulturinstitusjonene støtte i utformingen av formater og innhold rettet mot ulike typer publikum.

Det samme skjer i Bergen. Her har NPU tatt initiativet til et spleiselag mellom ulike aktører, inklusive kommunen og fylkeskommunen. På denne måten blir kostnaden for den enkelte relativt lav. Små institusjoner med under 10 årsverk betaler 5.000,- pluss mva. Mellomstore betaler 15.000,- pluss mva. og de med over 50 årsverk betaler 25.000,- pluss mva.

- Dette er en av de viktigste medlemsfordelene i NPU, understreker Ingrid Handeland. - Vi har arbeidet med konseptutvikling og finansiering siden våren 2015 og er veldig glade for at siste brikke i falt på plass i juni, da Bergen kommune innvilget 125.000. Vi tar nå sikte på at feltarbeidet starter i uke 44, og at rapport presenteres ved oppstarten av 2017, forklarer hun.

«EN AV DE VIKTIGSTE MEDLEMSFORDELENE I NPU»

Medlemmer som er med på spleiselaget i Bergen er (i alfabetisk rekkefølge): Bergen Assembly, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Jazzforum, Bergen Nasjonale Opera, BIT 20 Ensemble, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Den Nationale Scene, Hordaland Teater, KODE, Kunsthallen, Litteraturhuset i Bergen, Museum Vest, Nattjazz, Universitetsmuseet i Bergen.

Undersøkelsenes innhold

Vi segmenterer på bruk, frekvens, fordommer og personlighet, i tillegg til de vanlige sosio-demografiske bakgrunnsvariablene som alder, kjønn, utdanning og inntekt. Vi leverer en rapport som viser hvordan de ulike typene fordeler seg innenfor ulike kultursjangre og deltakende institusjoner. Selve kulturtypene dannes ved hjelp av en kombinasjon av MHMs Culture segments, tidligere benyttet i Oslo Atlas fra 2013, og NPUs egne segmenteringsmetoder.


Strategisk rådgiving

NPU tilbyr strategisk rådgivning i forbindelse med utvikling av undersøkelser for ulike typer institusjoner. I etterkant av undersøkelsene kan vi tilby rådgiving i forbindelse med utvikling av nye program og kommunikasjonsformater rettet mot de segmentene den enkelte institusjon / kommune velger å fordype seg i som resultat av undersøkelsen. Det kan også være aktuelt å bidra til samarbeid mellom ulike institusjoner for å øke deltakelsen i under-representerte segmenter.


Oppfordrer kunstneriske ledere og programansvarlige

Vi oppfordrer kunstneriske ledere, program- og utstillingsansvarlige til å delta i utformingen av undersøkelsene, slik at spørreskjema blir utformet på en måte som gir svar på spørsmål de stiller seg i møte med markedet. Det er erfaringsmessig andre spørsmål og annen type språkbruk i disse kunnskapsmiljøene i institusjonene enn de mer markedsrettede miljøer.

VIL FORTSETTE ARBEIDET I ANDRE REGIONER

- Vi gleder oss til å fortsette dette spennende utviklings- og kartleggingsarbeidet i andre regioner, sier Ingrid Handeland. Hun oppfordrer alle som har hatt lyst til å gjøre en undersøkelse, men som av ulike årsaker ikke har fått det på plass om å ta kontakt.

- Ikke nøl med å ringe oss dersom du har kunnskapsbehov som ikke er dekket, sier hun. - Vi kan hjelpe deg med å få på plass samarbeidsprosjekter i din region eller bransje.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat! Ring oss på 90999791 eller send oss en e-post: