Ungt Crew kommer til konferansen

Ung kveld og ungt crew
Bilde: Nationaltheatret: Fra venstre Abdi Hasan, Awo Hassan, Amelia Nwani, Una Brustad, og Selma Greenberg-Søderlind.
Nationaltheatret er nominert til NPU prisen for sitt arbeide med formidling. Møt kommunikasjonsavdelingen på Nationaltheatret, med Ungt Crew i spissen.

Ungt og mangfoldig på Oslo Øst

Nationaltheatret har i de siste årene jobbet stadig mer strukturert med barn og unge - og har i tillegg til den daglige formidlingsaktiviteten gjennomført flere store formidlingsprosjekter knyttet til demokrati og ytring, mangfold og samfunnsdeltakelse for unge.

Døden på Oslo S var et ambisiøst kunstnerisk og sosialt prosjekt som Nationaltheatret la betydelige midler inn i. Et grunnleggende mål var å skape involvering av bredden i en ung og mangfoldig målgruppe. De unge fikk være aktive medskapere i formidlingsprosjektet gjennom etableringen av Ungt Crew. Under veiledning fra Trine Sandrine Syrrist fra formidlingsavdelingen på Nationaltheatret skulle Ungt Crew planlegge og drive arrangementsprogrammer på Økernsenteret, og ha kontroll over både innhold i programmet og markedsføringen av tilbudet (via TikTok).

- I dette arbeidet har de unge deltakerne gitt oss verdifull innsikt i hvordan teatrets prosjekter kan bli mer treffsikre. Den viktigste lærdommen ble en helt sentral del av Døden på Oslo S, nemlig involvering og medskaping, sier Trine sandrine Syrrist, som har ledet de unge i arbeidet med Døden på Oslo S. - At deltakerne selv skal være med på å bestemme hvilke tiltak som skal svare på utfordringen, er prosjektets viktigste forutsetning, understreker hun.