Ny versjon i støpeskjeen

Skjermbilde 2024 04 10 kl 15 24 55
Tekst: Ine Julia Rojahn Schwebs
Den nye versjonen av NPU Monitor skal bidra til at du får enda mer presis kunnskap om kundene dine, blant annet gjennom sammenligning med andre i bransjen og regionen.

NPU er godt i gang med å utvikle neste versjon av NPU Monitor. Målet er å utvide datagrunnlaget og lage et forbedret dashboard som gir enda mer informasjon om publikum.

– Den nye versjonen gir helt nye muligheter til å navigere tryggere i et skiftende kulturmarked, sier NPU-direktør Ingrid E. Handeland.

Ulike kulturaktører bruker ulike systemer for å selge billetter. NPU Monitor 2.0 skal samle all data fra de ulike billettsystemene på samme sted. Slik kan man sammenligne sin egen kulturorganisasjon med andre innenfor samme felt eller region. For eksempel kan man sammenligne billettpriser, som gir et bedre bilde av markedsposisjon.

– Det blir enklere å skaffe seg innsikt som kan brukes i det daglige arbeidet med programmering og markedsføring. Men det forutsetter at så mange som mulig blir med og deler data. Da vil den enkelte kunne oppnå store nettverkseffekter, sier Handeland.

Dataen fra billettsystemene blir et ekstra lag i tillegg til grunnlaget fra spørreundersøkelsene som allerede er en del av dagens versjon av NPU Monitor.

Ingrid Handeland BW Foto Tale Hendnes
Ingrid E. Handeland, direktør i NPU.

Av, for og med feltet

2.0-versjonen av Monitor var planlagt allerede da NPU startet byggingen av 1.0-versjonen i 2021.

I perioden fra oktober 2023 fram til mars 2024, har NPU vært i tett dialog med utvalgte medlemmer for å utvikle grunnlaget som skal brukes i selve byggefasen. Dette har fått navnet KUDOS-prosjektet. De som har sittet i arbeidsgruppen representerer scenekunstfeltet, orkestrene og museene.

– Vi har kartlagt aktørenes ønsker for å få best mulig produkt og best mulig forståelse av behovene deres. Derfor har det også vært viktig for oss å snakke med aktører med ulik kunnskap og geografisk plassering, sier prosjektleder for KUDOS i NPU, Jony Niles.

Innspillene fra aktørene i arbeidsgruppen har vært uvurderlige for NPU i den videre utviklingen.

– Vi er svært opptatt av at kundedatasamarbeidet i NPU Monitor blir relevant og nyttig for brukerne våre.

Dummy2 0
Sånn kan det nye dashbordet for NPU Monitor se ut.

Trygg og anonym datadeling

NPU har et bevisst forhold til datadeling i arbeidet med NPU Monitor. Å dele data med hensyn til personvern var en av utfordringene det ble brukt mest tid på å diskutere i den første fasen.

Det vil også være en del av dialogen i utviklingen fremover.

For at plattformen skal være trygg å bruke, vil dataen som deles være anonymisert i tråd med lover og regler for personvern (GDPR).

– Det er viktig for oss at alle får ytre sine eventuelle bekymringer knyttet til dette. Dette er nybrottsarbeid og vi gjør små og store vurderinger underveis, sier Niles.

En utfyllende rapport om arbeidet knyttet til NPU Monitor 2.0 kommer 14. juni. Den nye monitoren vil også være et av flere temaer under årets konferanse som finner sted 24.-26. oktober i Bergen.