Dette skjer i NPU i 2023

IMG 5535
Tekst: Ingrid E. Handeland
Vi lanserte programmet for 2023 i desember 2022. Opptak av lanseringen og presentasjonen som ble holdt er tilgjengelig her.

11 Nyheter

 1. Alle medlemmer får tilgang til befolkningsundersøkelsen i Monitor (tidligere forbeholdt pluss-medlemmer).
 2. Culture Segments profilering av Norges befolkning og hver enkelt region blir klart i kontrollpanelet i NPU Monitor den 01. april.
 3. Pluss-medlemmer med egne pulikumsundersøkelser får tilgang til egen kompetanse-plattform - 5 nettverksmøter i året.
 4. Vi tilbyr fast pris på strategisk bistand: stor og liten servicepakke.
 5. Vi tilbyr grupperabatt for deltakelse i analysesamarbeidet for organisasjoner og fylker med egne medlemmer/tilskuddmottakere.
 6. Vi inviterer til 3-dagers konferanse i Bergen i samarbeid med Bergen kommune /Kulturetaten, KODE og Bymuseet i Bergen. Dato: 13.-15. september 2023. Registrering åpner 01. mai.
 7. Juryen for NPU prisen 2023 er klar.
 8. Tips oss om ditt kandidatur til NPU Prisen 2023 som deles ut under NPU Konferansen i Bergen 14. september.
 9. Vi tilbyr våre medlemmer deltakelse i nordisk Digital teater prosjekt i samarbeid med Rasmussen Nordic.
 10. NPU Monitor 1.0 revideres første kvartal på bakgrunn av innspill fra våre brukere.
 11. NPU Monitor 2.0 (KUDOS) nytt byggetrinn starter januar 2023 - vi undersøker hvilke billettsystem som er i omløp i sektoren.