Nettverksmøter i NPU Monitor

Nettverksmøter i NPU Monitor
5 nettverksmøter for alle NPU Pluss-medlemmer i 2023!

Nettveksmøte 1 nærmer seg

Den 24. januar fikk medlemmer med tilgang til NPU Monitor tilsendt invitasjon til årets første nettverksmøte! Den finner sted på tirsdag, den 14.02.23 fra kl. 13.00-15.00.

I oversikten under vil du se datoene for de andre nettverksmøtene.

Du vil fremover få invitasjon til nettverksmøtene cirka en måned før nettverksmøte finner sted. Invitasjonen vil alltid inneholde en questback hvor du kan komme med innspill til tema på nettverksmøtene. Vi plukker ut temaer som angår flest og gjør nødvendige forberedelser.

Vel møtt!

Nettverksmøter i 2023

Dato
Beskrivelse
14.02.2023
Nettverksmøte 1
19.04.2023
Nettverksmøte 2
14.09.2023
Nettverksmøte 3: Fysisk møte på NPU Konferansen i Bergen
26.10.2023
Nettverksmøte 4
06.12.2023
Nettverksmøte 5