Nysgjerrig på Monitor?

Nettverksmøter2
Denne sesjonen på konferansen henvender seg til fylker, kommuner, interesseorganisasjoner, institusjoner og andre aktører som er nysgjerrig på NPU Monitor-tjenesten og som vurderer medlemskap eller abonnement.

Innsikt fra Monitor

Sesjonen åpner med en innledning fra Ingrid E. Handeland om hvilke aktører og bransjer som deltar så langt, og tegner et bilde, ved hjelp av data i Monitor, av hvilke grupper som er deltar i kulturlivet representert ved aktørene som er med i Monitor-samarbeidet.

Åpen dialog

Fem fylker og tre storbyer bidrar til NPU Monitor gjennom medlemskap. Det gjelder Møre og Romsdal, Rogaland, Troms, Vestfold og Telemark og Viken. Tre av storbyene er medlem. det dreier seg om Oslo, Bergen og Kristiansand. Vårt mål er at alle fylkene og storbyene skal delta.

I denne sesjoner møtes fylker, kommuner og andre aktører i vårt nettverk som vurderer å bli med i kunnskaps-samarbeidet.

Anders Jarvik fra Rogaland fylkeskommune deltar i et panel som snakker om hva som er motivasjonen for å delta fra et kommunalt perspektiv - og hvordan de ønsker å bruke tjenesten. Tormod Gangfløt snakker om hvordan Viken har organisert nettverk for publikumsutvikling i sin region rundt Monitor-tjenesten. 20 aktører får betalt deltakeravgiften i ett år gjennom fylket.

Alle som er nysgjerrig på Monitor er velkommen til denne sesjonen. Den er lagt opp som en samtale mellom paneldeltakerne og salen. Alle får komme til orde og stille spørsmål om tjenesten.