Hvordan lykkes med Monitor-undersøkelsen

Istockphoto 1205270039 612x612
Bilde: Istockphoto
Velg riktig innramming og gjør den tilgjengeleg for alle, ikke bare de som har kjøpt billetter. Med QR-koden på mobilen kan undersøkelsen blir gjennomført på vei hjem på bussen eller T-banen.

Gjør QR-koder lett tilgjengelig på kreative måter

Det er ikke uvanlig at en kunde kjøper i snitt 2,5 billetter 4 ganger i året. For å få svar fra de kunden har med seg må du henvende deg til de besøkende på stedet. Du må gjøre QR-koden synlig og lett tilgjengelig på måter som virker tiltalende og som kommuniserer at svarene er viktig for dere.

Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan du kan tilnærme deg dine besøkende med QR-koden. Jo morsommere innpakning og jo mer oppfinnsom tilnærming jo bedre. Målet er å få de som besøker dere til å rette kamera på mobilen mot en QR-kode, og svare på spørsmålene mens de ennå ha opplevelsen friskt i minne.

Noen har verter som oppsøker besøkende for å få dem til å svare på undersøkelsen. Verter kan spørre om samtykke til å sende sms med lenke til undersøkelsen. Verter kan gjennomføre undersøkelsen sammen med den besøkende, eller vise til en Ipad eller annen undersøkelses-stasjon. Noen lokker med en gratis kopp kaffe og andre har trykket QR-koden på T-skjortene til personalet. En aktør har trykket visittkort som de deler ut til publikum når de forlater lokalet. En plakat kan også gjøre nytten - eller at QR-koden er trykket i programbladet eller på billetten.

Jo mer kreativ du er, jo mer fristet vil publikum bli til å svare. Det merkes om dere prioriterer undersøkelsen høyt i måten dere kommuniserer. Om undersøkelsen virker litt bortgjemt vil publikum forstå at den ikke er så viktig for dere.

Skap riktig forventning - spør "hvem er du"?

NPU Monitor-undersøkelsen er ikke en vanlig kundetilfredshets-undersøkelse. Den stiller spørsmål om identitet og tilhørighet til underrepresenterte grupper i samfunnet. Det gjør den fordi at aktørene i kulturlivet arbeider for å inkludere flere, og å skape et større og breiere publikum for den offentlig finansierte kunsten og kulturen.

Det er viktig at publikum gjøres oppmerksom på dette gjennom valg av riktig budskap allerede i innrammingen. Dette budskapet har vist seg å fungere godt for mange:

Kjære publikum! Vi ønsker å lære mer om våre besøkende. Hvem er du?

Dette er et budskap som fungerer godt av flere grunner. For det første fordi det retter fokus mot respondenten - slik at det ikke oppstår forventningsbrudd når undersøkelsen starter. For det andre fordi at den naturlige bias som får eldre til å svare oftere enn yngre motvirkes. Det er dessuten et faktum at unge reagerer positivt på spørsmål om egen identitet. Eldre er ikke vant til dette på samme måte. Dette har vi testet både i fokusgrupper og med ulike aktører som bruker undersøkelsen.

Vi anbefaler ikke å ramme inn undersøkelsen slik:

Vi ønsker å bli bedre - gi oss din tilbakemelding!

Dette fordi det da kan oppstå et forventningsbrudd når undersøkelsen i stor grad handler om respondenten.

E-post til kunden

Det er ikke alle som har store kundedatabaser å sende en undersøkelse til. For de som har det kan det være fristende å gjøre dette til hoved-metode. Vær da oppmerksom på at du sitter igjen med en kundeundersøkelse - ikke en publikumsundersøkelse. Hvis du vil få øye på hele publikum er QR-koder svaret.

Å sende undersøkelsen som lenke i en e-post eller på sms er den enkleste og minst ressurskrevende metoden for å få inn mange svar på kort tid. Du vil raskt får et godt bilde av hvem kundene dine er.


NB! Dersom dere tilbyr svært ulikt innhold til ulike tidspunkt i løpet av en sesong, og tiltrekker dere ulike kundegrupper for ulike typer innhold, så gjelder det å samle inn svar fra alle de forskjellige arrangementene/kundegruppene før du trekker konklusjoner om kundeprofilen. Dette gjelder også om du samler inn data ved hjelp av QR-koder.

Positiv holdning skaper lyst til å svare

Publikumsutvikling handler om å jobbe langsiktig og tverrfaglig med å øke, forsterke og utvide publikumsgrunnlaget. Det handler om at flere og andre enn de som utgjør den harde kjernen av følgere skal oppdage dere, besøke dere for første gang, og komme tilbake.

Publikumsundersøkelsen er laget for å undersøke hvem som kommer. Den kartlegger den sosiodemografiske og psykografiske profilen til de som besøker dere.

For å lykkes med publikumsundersøkelsen må det gjøres en ekstra innsats. Det er lettere å få dette til dersom alle forstår og identifiserer seg med formålet med undersøkelsen.

Det beste er om øverste leder snakker om hvorfor undersøkelsen er viktig på allmøter eller i andre relevante sammenhenger. Å vite hvem som besøker dere er like viktig for de som lager innholdet og styrer virksomheten, som for de som arbeider med formidling og kommunikasjon. Undersøkelsen er et viktig styringsverktøy for dere som organisasjon.

Stadig flere aktører bygger tverrfaglige team som jobber med publikumsutvikling internt - på tvers av ulike avdelinger. For disse er undersøkelsen et viktig verktøy til å nå strategiske mål om å øke, forsterke og utvide publikumsgrunnlaget.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til å bygge tverrfaglig team internt.