Hjelp til NPU Monitor

30.11.2022
Bilde: Aliaksandr Barysenka/Scop.io
Veien inn til NPU Monitor - vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Fra spesialtilpasning av din unike undersøkelse til analyse av ditt publikum.
Brown and blue puzzle piece scopio 22256f0b e8fa 48ec 9b45 795a4cd7eb88 min

Det er for tiden mange henvendelser - vi ber om forståelse for at det tar noe tid å komme i gjennom.

FAQ om kontrollpanelet i NPU Monitor

Dato
Beskrivelse
02.12.2022
Hvordan får jeg brukernavn og passord til kontrollpanelet i NPU Monitor?
02.12.2022
Kan jeg gi andre tilgang til kontrollpanelet i NPU Monitor?
02.12.2022
Kan fylke, kommune eller statlige organer se publikumsdata i kontrollpanelet?

FAQ om befolkningsundersøkelsen

Dato
Beskrivelse
02.12.2022
Hvor mange har deltatt i befolkningsundersøkelsen?
02.12.2022
Er befolkningsundersøkelsen representativ på nasjonalt- og fylkesnivå?
02.12.2022
Hva er forskjellen på befolknings- og publikumsundersøkelsen?
02.12.2022
Er noen av spørsmålene i befolkningsundersøkelsen lik spørsmålene i publikumsundersøkelsen?

FAQ om gjennomføring av publikumsundersøkelsen

Dato
Beskrivelse
02.12.2022
Hvilke responskanaler bør vi benytte?
02.12.2022
Hvor ofte må vi sende ut publikumsundersøkelsen?
02.12.2022
Hvordan få flere til å svare på undersøkelsen?

FAQ om valg av spørsmål til publikumsundersøkelsen NPU Monitor

Dato
Beskrivelse
02.12.2022
Jeg vurderer å bruke MHM til å segmentere mitt publikum, men hvor ofte kan jeg gjøre dette?
02.12.2022
Det står at publikumsundersøkelsen i snitt tar 5 minutter å gjennomføre - er dette med eller uten de 19 ekstra spørsmålene?
02.12.2022
Hva skjer etter at du har tilpasset din undersøkelse og sendt databehandler-avtalen?
02.12.2022
Hvor ofte kan du endre publikumsundersøkelsen?
02.12.2022
Hvor mange spørsmål skal vi velge?
02.12.2022
Hvorfor er det er en rekke "personlige spørsmål" i starten av publikumsundersøkelsen? Kan vi velge å ta dem bort?