Analyse, strategi, kompetanse, møteplasser

01 Foto Tale Hendnes 2 38
Tekst: NPU
Bilde: Tale Hendnes
For NPU er målet klart: å øke kunnskapen om publikum i kultursektoren. Det har vi jobbet mot gjennom en rekke analyseprosjekter siden 2013. NPU tilbyr nå som eneste aktør i feltet en rekke fremtidsrettede tjenester innen områdene analyse, strategi, kompetanse og møteplasser. Hva er du interessert i å vite om ditt publikum? Bli kjent med NPUs nye profil og se hva du kan få ut av å jobbe med oss.

Vi øker kunnskapen om publikum i kultursektoren

Vi har siden 2013 gjennomført en lang rekke analyse-prosjekter for enkelte institusjoner, klynger av institusjoner, fylker og departementet. Gjennom prosjektledelse av et titalls publikums- og befolkningsundersøkelser, kvantitative og kvalitative, i samarbeid med blant andre Opinion, Morris Hargreaves McIntyre, The Audience Agency, Wolfbrown, Ipsos, Future Present Group, har vi opparbeidet solid kunnskap om kulturlivets analysebehov, og hvordan vi kan møte disse behovene. Som den eneste aktøren i markedet gjør vi publikumsundersøkelser og segmenteringsanalyser som er skreddersydd for kunst- og kulturfeltet.

Publikumsutvikling handler om å utvide publikumsgrunnlaget. Etter nedstengingen og under den gradvise gjenåpningen av kulturlivet under koronakrisen har det i 2020 vært analyse vært mer etterspurt enn før. Kulturlivets fremtidige bærekraft avhenger av at det etablerte publikummet kommer tilbake, og at nye grupper kommer til, kanskje på andre og nye digitale plattformer. Den digitale eksperimenteringen som pågår i feltet beskrives i en rapport vi har laget for Kulturtanken høsten 2020. COVID-19-Monitor viser utviklingen av publikums betalingsvilje for ulike typer analogt og digitalt innhold under pandemien.

Den mest fremtidsrettede av våre analysetjenester er fremdeles på tegnebrettet. Vi ønsker å tilby en Kulturmonitor som bygger på standardiserte datastrømmer og undersøkelser, som skal gi sektoren svar på hvem som bruker og ikke bruker de ulike kulturtilbudene, og hjelpe arrangørene å programmere, kommunisere og prissette ulike typer innhold mer treffsikkert. I PUBDATA-piloten bygger vi en testversjon sammen med The Audience Agency i England. 20 Institusjoner er med i piloten og rapporten fra forsøket vil foreligge i desember 2020. Målet med piloten er å lage en detaljert plan for hvordan Kulturmonitor bør rigges, finansieres og driftes i Norge de neste årene.

Lurer du på hva det innebærer det å samarbeide med NPU?