Medlemsvilkår

Under finner du en oversikt over hva medlemskapet i Norsk Publikumsutvikling innebærer.

Medlemsbetingelser i Norsk Publikumsutvikling

Når du blir medlem i Norsk Publikumsutvikling aksepterer du samtykkevilkårene og medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger. Som Medlem i Norsk Publikumsutvikling (NPU) har du en rekke fordeler:

1. Fordeler for basis-medlemmer:

 • Eksklusiv tilgang til NPU Ressursbank (NPU Håndboka, NPU Rapporter og opptak fra NPU konferanser).
 • Bistand til evaluering av virksomhetens arbeid med publikumsutvikling – inntil 2 timer per medlem i året.
 • Strategisk rådgiving, foredrag og workshops til rabattert medlemspris.

2. Ekstra fordeler for pluss-medlemmer:

 • Tilgang til NPU Monitor databasen med oversikt over kunst- og kultursegmenter i hele Norge herunder
  • Tilgang til befolkningsundersøkelse fra ditt fylke
  • Tilgang til publikumsundersøkelse av dine besøkende
  • Hjelp i forbindelse med uthenting av rapporter fra NPU Monitor
  • Deltakelse i analysenettverk med faste møteplasser

3. Medlemskap i Norsk Publikumsutvikling:

 1. Alle organisasjoner innen kultursektoren som mottar offentlig støtte kan bli medlem. Utover dette kriteriet, kan medlemskap godkjennes av NPUs styre.
 2. Medlemskap i NPU tegnes ved å registrere seg som medlem på norskpublikumsutvikling.no. I registreringsprosessen vil det bli sent ut en bekreftelsesmail til den e-posten adressen du oppgir i registreringsløpet på norskpublikumsutvikling.no. Ved å klikke på linken i denne e-posten bekrefter du medlemskapet til din organisasjon. Dette gir øyeblikkelig tilgang til alle medlemsfordeler etter innlogging som medlem på norskpublikumsutvikling.no, og er samtidig starttidspunktet for din organisasjons medlemskap i NPU.
 3. Medlemskapet er kun tilknyttet innmeldt medlemsorganisasjon, og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn ansatte i medlemsorganisasjonen.
 4. NPU er avhengig av forutsigbare rammevilkår for økonomi og medlemsmasse for å kunne gjennomføre større årlige publikumsundersøkelser og andre større prosjekt. Blant annet av den grunn dette gjelder alt medlemskap for et år om gangen.
 5. Medlemskapet betales forskuddsvis årlig og dekker et års medlemskap.
 6. Medlemskapet i NPU er et løpende avtaleforhold, og faktureres fortløpende en gang per år, inntil det avsluttes i henhold til punkt 3.4.
 7. NPUs til enhver tid gjeldende tjenester, konsepter og tilhørende priser på medlemskap fremkommer på vår nettside.

4. Min side

Du finner dine registrerte opplysninger, samt opplysninger om deltakelse i prosjekter og mottatte priser og nominasjoner, når du er innlogget på Min side på norskpublikumsutvikling.no.

All kommunikasjon foregår i utgangspunktet via e-post, og evt. via annen digital kommunikasjon eller fysiske møter. Norsk Publikumsutvikling må imidlertid alltid kunne kommunisere med deg på e-post for å kunne administrere medlemsforholdet. På Min side kan du endre opplysninger som navn på medlemsorganisasjon, navn på kontaktpersoner, e-post og laste opp portrettbilde av hovedkontakt. Medlemmet er ansvarlig for endre kontaktopplysninger / betalingsopplysninger på Min side, slik at de til enhver tid er oppdaterte.

Ønsker du å endre lagrede opplysninger som du ikke kan legge inn selv må du kontakte Norsk Publikumsutviklings kundeservice på e-post: post@norskpublikumsutvikling.no

Du kan dele din medlemsorganisasjons brukernavn og passord med andre kontaktpersoner i din organisasjon som du har ført opp under kontaktpersoner på Min side. Du er selv ansvarlig for hvem i din organisasjon du deler brukernavn og passord med.

5. Oppsigelse av medlemskapet

 1. Du kan si opp medlemskapet i Norsk Publikumsutvikling ved å sende skriftlig oppsigelse til post@norskpublikumsutvikling.no.
 2. Oppsigelsesfristen for medlemskapet er en måned før utløp av inneværende års medlemskap. Se også punkt 2.4.
 3. Ved oppsigelse i henhold til punkt 3.4. og 3.6, avsluttes medlemskapet med virkning fra utløp av inneværende års medlemskap. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra NPU via e-post eller brev.
 4. Ved brudd på Norsk Publikumsutviklings medlemsbetingelser og -vilkår, eller annet mislighold, forbeholder Norsk Publikumsutvikling seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning

6. Samtykkevilkår

Ved å si ja til å bli medlem i Norsk Publikumsutvikling aksepterer medlemmet at Norsk Publikumsutvikling kan:

 1. Sende ut epost-kommunikasjon i forbindelse med administrasjon av medlemskapet.
 2. Sende ut e-post (nyhetsbrev) med informasjon om blant annet rapporter og analyser som er fritt tilgjengelig for medlemmer, kommende digitale møteplasser og andre fagseminarer for medlemmer, tips til strategisk publikumsutvikling, og relevante bransjenyheter. Medlemmet kan når som helst stoppe mottakelsen av denne e-posten (nyhetsbrevet) ved å klikke «unsubscribe from this list» i nederst i nyhetsbrevet, eller sende en e-post til post@norskpublikumsutvikling.no.
 3. Se vår personvernerklæring, for hvordan ivaretar medlemmets personopplysninger.