Kulturytring Drammen - 22. juni 2021

Publikum - Kunstens nødvendige onde?

22.06.2021, 09:30 — 10:30

Kulturytring Drammen / Strømmes digitalt
Bh J2 Q7676 580x580

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring! Les om spørretimen her!

Publikum – kunstens nødvendige onde?
En stor andel av den norske befolkningen oppsøker ikke offentlig finansiert kunst. Økonomiske og sosiokulturelle barrierer holder mange utenfor, og samtidig viser publikumsundersøkelser at den samme publikumsgruppa veksler på å besøke de store institusjonene i byene. En relativt begrenset gruppe tar altså del i mye, mens en stor gruppe faller utenfor.

Tradisjonelt sett har det offentlige finansierte kunst og kulturlivet hatt krav til å drive med aktivt publikumsarbeid og å nå ut til nye publikumsgrupper. Publikum er nødvendig for kunsten – ingen kunstopplevelser skapes i et vakuum. Dialog og samtaler er blitt vanligere, publikum skal i større grad delta og trekkes inn i den statlig støttede kunsten.

Den kommersielle delen av kulturlivet opplever en bred deltakelse og markedsfører aktivt sine tilbud til en stor bredde i befolkningen. Det tradisjonelt sett smale kan vinne mye på å tenke mindre smalt om seg selv, og å se til det markedsmessige, det kommersielle for å nå ut med sine tilbud og sitt budskap. Nylige undersøkelser viser til at det er umulig å skape et kulturliv som når bredere ut, før institusjonene selv er endret – det er nødvendig å ta en nærmere titt på skjæringspunktet mellom demokratiserende kunst og kulturelt demokrati.

Kan kunsten noensinne nå målet om et faktisk mangfoldig publikum? Er dette i seg selv en selvmotsigelse, og burde feltet tenke nytt og annerledes i publikumsarbeidet?

Maria Utsi introduserer

Medvirkende:
Jørn Ljunggren, forsker ved senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
Cici Henriksen, skuespiller og festivalsjef for SPKRBOX.
Ingrid Handeland, direktør Norsk Publikumsutvikling

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Grethe Nygaard, NOKU-konferansen 2018

Les mer om arrangementet HER.