Webinar 1 2021

Digital omstilling og forretningsutvikling

17.03.2021, 13:30 — 16:00

ZOOM
NPU Webinar 1 2021 Overskriftsider 2
Årets første NPU-webinar handler om den digitale omstillingen under pandemien - og det som kommer etterpå. Den nye normalen. En fremtid med hybrid programmering hvor publikum vil forvente å kunne oppleve kunst og kultur både fysisk og online.