Webinar 1 2021

Digital omstilling og forretningsutvikling

17.03.2021, 13:30 — 16:00

ZOOM
NPU Webinar 01 Toppbanner desktop
Pandemien har endret våre kulturvaner. Vi beveger oss mot en hybrid fremtid. Utover presentasjonene i webinaret oppstod det en ivrig og innsiktsfull meningsutveksling blant dere som var tilstede i chatten. Majoriteten av dere svarte at dere var interessert i å ta samtalen videre i et nytt forum. Derfor vil vi gjerne invitere til et videre delingsforum forum for mer direkte utveksling av individuelle perspektiver på digitalt innhold og forretningsutvikling. Nå kan du gå tilbake å se hele webinaret og chat-diskusjonen i opptaket under.

Digital programmering under og etter pandemien

I dette første webinaret i 2021 presenterte vi tre institusjoner som er nominert til NPU-prisen for sin digitale fornyelse. Søren Mikael Rasmussen presenterte funn og anbefalinger fra en fersk undersøkelse som avdekker hva som tilbys til hvilken pris i det internasjonale strømme-markedet. Festspillene i Bergen la fram sine planer for et hybrid Festspill i 2021, TicketCo presenterte sitt arbeide for å skape friksjonsfrie brukerreiser på nett, og Simon Baker fra Wise Children fortalte om hvordan de unngikk økonomisk ruin og har utviklet helt nye publikumsrelasjoner gjennom å satse på live-streaming. Det ble stor interesse rundt de enkelte institusjonenes tilnærming til blant annet digitalt innhold etter at publikum vender tilbake, opphavsrett og prisseting av digital kunst og hvilke publikumssegmenter man vil satse på.

Ikke vare var innleggene og spørsmålene veldig viktige og interessante for oss og alle i publikum, men illustrerte også hvordan ulike institusjoner vil respondere ulikt på de premissene for kunst- og kulturnæringen fremover. Mot slutten av webinaret svarte over halvparten av dere at dere ønsket å delta i et delingsforum med dette som tema. Her blir det lagt opp til direkte dialog og spørsmålsstilling i en mindre formell setting. Vi kommer tilbake med dato og tid før påske. I mellomtiden kan dere se webinaret i reprise og lese rapporten Digital Festival om digital programmering (av NPU og Rasmussen Nordic) og melde til interesse HER.