NPU Årsmøte 2022

10.06.2022, 14:00 — 16:00

Zoom
NPU Årsmøte2022

Agenda

Del 1

14:00 - 14:05
Styreleder ønsker velkommen
Wenche Viktorsdatter Paulsen
14:05 - 14:20
Direktør i NPU orienterer om det nasjonale bransjeløftet gjennom NPU Monitor
Ingrid E. Handeland
14:20 - 14:45
Prosjektleder presenterer NPU Monitor-verktøyet og ferdigstilte skjemaer for publikum- og befolkningsundersøkelsen
Svend Aavitsland
14:45 - 14:55
Spørsmål og svar

Del 2

15:00 - 16:00
NPU Årsmøte 2022 (kun for NPU medlemmer)

Agenda for årsmøtet

 1. Valg av møteleder. Forslag: Styreleder Wenche Viktorsdatter Paulsen.
 2. Valg av referent. Forslag Direktør Ingrid E. Handeland
 3. Valg av representanter til å signere protokoll. Forslag: Anika Mackenroth (HT), Janneke Aulie (Kilden)
 4. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 5. Godkjenning: Regnskap for 2021 med revisjonsberetning. Ved Kristoffer Vassdal.
 6. Orienteringssak 1: Strategi 2022-2025. Ved Tone Østerdal
 7. Orienteringssak 2: Status og fremdrift. Ved direktør Ingrid E. Handeland
 8. Godkjenning: Budsjett for 2023 med årsavgifter.
 9. Valg av nytt styre. Ved Valgkomiteens leder Erik Årsland.
 10. Valg av ny valgkomité. Ved Valgkomiteens leder Erik Årsland.
 11. Valg av revisor. Ved Kristoffer Vassdal.