Lansering av nytt medlemskap og Kulturmonitor 1.0

NPU Årsmøte 2020

12.11.2020, 14:00 — 16:00

Bikuben, Det Norske Teatret/Zoom
Årsmøte 2020 headshots bred
NPU lanserte nye medlemsfordeler på årsmøtet 2020 den 12. november. Del 1 er åpen for alle og retter fokus fremover mot NPU 2021 - 2023 med fokus på analyse, strategi, kompetanse og møteplasser som nye tjenesteområder.

Helt nye medlemsfordeler

I 2020 står NPU bak publikums-undersøkelser, rapporter og strategiutvikling for flere titalls aktører, og 2021 tegner til å bli et minst like aktivt år. Ikke gå glipp av årsmøtet, hvor vi presenterer våre satsinger for neste år, og introduserer helt nye medlemsfordeler!

Årsmøtet arrangeres som webinar, med en faglig del tilgjengelig for alle, og en formell del kun for stemmeberettigete NPU-medlemmer.

NYTT FRA 2021: VI LANSERER BASIS- OG PLUSS-MEDLEMSKAP ( MED DELTAKELSE I ÅRLIG UNDERSØKELSE)

Fra 2021 vil du få mulighet til å tegne pluss-medlemskap med tilgang til analyse-nettverk og dashbord-rapportering.

Covid-19-monitor er et analyse-samarbeid mellom NPU-medlemmer med tilskudd fra Kulturrådet og NTO. NPUs styre foreslår for årsmøtet at denne typen analyse-samarbeid inngår som en fast komponent av NPU-medlemskapet fra 2021. Mer om hvordan du kan oppgradere til analyse-medlemskap på årsmøtet!

Del 1 NPU 2021 - 2023 Analyse, strategi, kompetanse og møteplasser. Åpent for alle.

Regjeringens satsing på mangfold og representativitet, kombinert med covid-19-pandemien, gjør det viktige enn noen gang å forstå og utvikle publikumsgrunnlaget. På årsmøtet presenterer vi hvordan vi skal møte behovene i sektoren i samarbeid med fremragende kunnskapsmiljøer og samarbeidspartnere i inn- og utland.

På årsmøtet kan du se og høre et utvalg av våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Vi presentere nye nettsider med innlogging for medlemmer, og hvordan vi ser for oss å utvikle medlems-tilbudet de kommende årene.

Del 2: Formell del: Kun betalende medlemmer av NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING deltar i denne delen. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Stemmegiving foregår digitalt.

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent og representanter til å signere protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

4. Regnskap for 2019 med revisjonsberetning.

5. Direktør orienterer om driften i 2020.

6. NPUs styre fremmer forslag til vedtektsendringer.

7. NPUs styre fremmer forslag til nye typer medlemskap.

8. Godkjenning av budsjett for 2021 - herunder godkjenning av nye medlemsavgifter.

9. Valg av styre ( ett styremedlem på valg).

10. Valg av valgkomité.

11. Valg av revisor.