Nettverksmøte 6-24

05.12.2024, 13:00 — 15:00

NPU Conference slides kopi23 kopi7
Nettverksmøter for brukere av publikumsundersøkelsen i NPU Monitor skal være en arena for å lære og dele erfaringer knyttet til alle aspekter ved NPU Monitor - det være seg datainnsamling, analyse av data og sammenligning av data opp mot bransje eller befolkningsundersøkelsen. Vårt mål er at alle, uansett nivå, skal lære minst én ting de ikke kunne fra før på hvert nettverksmøte! Som regel legger vi opp til en kombinasjon av case-presentasjon(er) og erfaringsutveksling mellom deltagerene. Nivå og ønsker for tematikk tas hensyn til. Programmet for årets første nettverksmøte er ikke helt klart enda, men blir både sendt ut på mail og lagt ut her så snart det er klart. Har du eller noen andre fra din organisasjon et tiltak eller en erfaring fra arbeidet med publikumsutvikling dere har lyst å dele med de andre på nettverksmøte som en case? Eller kjenner du til en case fra en annen organisasjon enn din egen som det ville vært interessant å høre mer om på nettverksmøte? Send et tips til guri@norskpublikumsutvikling.no!