om utfordringer og utvikling i en uforutsigbar tid

Korona møter kultur

29.01.2021, 11:00 — 14:30

Vimeo
Articles culture empty chairs
NPU er med når byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG) samler kunst- og kulturlivet i Bergen for å dele erfaringer, og for å legge planer og smi fremtiden for Bergens kulturliv. Ingrid Handeland vil i sitt innlegg presentere hovedfunnene fra tre runder med COVID-19 Monitor. NPu's innlegg på den digitale konferansen gjøres tilgjengelig for NPU's medlemmer i etterkant.

Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG) samler kunst- og kulturlivet i Bergen for å dele erfaringer, og for å legge planer og smi fremtiden for Bergens kulturliv. Aktører innen kunst og kultur har i stor grad blitt rammet av covid-19 gjennom restriksjoner, råd og pålegg gitt av offentlige myndigheter. For kunst- og kulturlivet har restriksjoner knyttet til arrangementer og muligheten for å holde publikumsåpne rom for kunst og kultur vært særlig berørende. Planlegging og gjennomføring av arrangementer og utstillinger har vært utfordrende. Situasjonen har ført til store økonomiske tap og gjort kunst- og kulturlivet avhengig av det offentlige støtteapparatet.

I løpet av pandemien har det også åpenbart seg nye samarbeid og løsninger som man for ett år siden ikke så komme. Aktører på kunst- og kulturfeltet som tidligere arbeidet parallelt har inngått nye samarbeid, og aktører har funnet nyskapende måter å nå publikum gjennom digitale løsninger. Disse løsningene preger hvordan man planlegger en produksjon og åpner for å møte et større publikum, samtidig som det utfordrer formidlingen og samspillet mellom aktør og tilskuer.

Konferansen drøfter disse problemstillingene sett i perspektiv fra arrangører, kunstnere, utøvere og publikum.