Hvordan øke engasjementet blant synlige minoriteter?

07.04.2022, 13:30 — 15:00

Teater Innlandets Arrangørseminar
Thomas 07 04 22
Thomas Talawa Prestø holder et foredrag på Teater Innlandets Arrangørseminar.
Image 6483441

Thomas Talawa Prestø

Rådgiver og kunnskapsprodusent
Thomas Prestø er Kunstnerisk Leder for Tabanka Dance Ensemble og utvikler av danseteknikken Talawa Technique. Thomas er en kjent foreleser innenfor mangfoldledelse, rettighetsarbeid, endring, publikumsbygging og talentutvikling. Thomas Prestø har fått en rekke utmerkelser og priser for sitt inkluderende arbeide, bruk av dans som sosial endringsagent. Blant disse Bergesenstiftelsesprisen, Oslo Kommunes pris for inkluderende arbeid OXLO-prisen, samt han var første mottaker av Viken Fylkeskommunes Kunstnerpris. Han ledet Critical Friends utvalget som så på inkluderende arbeid på kulturfeltet i hele Norden, samt han sitter i en rekke nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, styrer, utvalg og nettverk. Thomas er for tiden doktorgradsstipendiat på Høgskolen i Østfold.