NPU på Kulturrådets museumswebinarer

Hvem er museene til for?

28.10.2020, 12:00 — 14:00

Kulturrådet/GoToWebinar
Screenshot 2020 10 28 at 09 01 13
Hva ønsker folk av museene? Finner vi svarene? NPU er med på Kulturrådets webinar om publikumsutvikling i museene 28. oktober. Arrangementet er en del av Kulturrådets serie med museumswebinarer høsten 2020.

Hvem er museene til for?

I tråd med utviklingen i samfunnet og som uttrykt gjennom kulturpolitiske signaler forventes museene å ha et økt fokus på hvem de er til for. Fordi brukerne på mange måter er museenes eksistensgrunnlag er brukerorientering et viktig strategisk arbeid. Å være en stemme på vegne av brukerne er et ledelsesansvar og må tas med inn i museenes utviklings- og forbedringsarbeid.

Brukerorientering handler om å være nysgjerrig på museets brukere; hvem de er, hva de trenger og hvordan museene kan gjøre møtet med brukerne best mulig. Det handler om å forstå hvordan brukerne forholder seg til museet. Hva er viktigst for dem?

Hva ønsker så ulike brukere i samfunnet seg faktisk av museene? Dette var fokus da Rambøll i samarbeid med museene i Norge gjennomførte en stor bruker- og bruksundersøkelse i 2019 og 2020. I dette webinaret presenterer Rambøll resultatene; hvem er brukerne, hvorfor bruker de museene, hvilke tilbud på museene benytter de og hva synes de om det de tilbys? Og så man noen endringer i dette i 2020 under Korona-pandemien? Vi får også høre om hvilke praktiske utfordringer museene har hatt i gjennomføringen av undersøkelsen, samt hvilken nytte museene har av resultatene.

Men hva med de som sjelden eller aldri besøker museene i dag? Hvordan fanges deres stemmer opp? Hvordan bør museene arbeide for å nå nye publikumsgrupper? Dette blir en sentral problemstilling videre i webinaret.

Fra Danmark og ‘Seismonaut' vil vi få høre erfaringer fra arbeid med undersøkelser om såkalte sjelden- eller ikke-brukere av museene. Dernest vil både Munchmuseet og Norsk Publikumsutvikling fortelle om hvordan de arbeider med publikumsutvikling og hva de mener museene kan gjøre videre på det dette området.

Se Facebook-arrangement her.

Tekst: Kulturrådet

Personer

Jakob Furset Kulturrådet
Ole Jacob Furset
Seksjonsleder museum
Kulturrådet, Bodø
Jon Martin Sjøvold Rambøl
Jon Martin Sjøvold
Konsulent
Rambøll
Kine Victoria Fosshaug
Kine Victoria Fosshaug
Prosjektleder markedsstrategi
Anno

Arrangør