Ekstraordinært årsmøte i NPU

11.12.2020, 15:30 — 16:00

Zoom
Årsmøtet kuttet
På årsmøtet 12. november deltok 47 av 110 medlemmer. 11 stemte for å utsette behandlingen av styrets forslag til nye vedtekter. 9 stemte for styrets forslag til nye vedtekter. 2 stemte blankt og resten avsto fra å stemme. Vi innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte for å behandle denne ene saken: forslag til nye vedtekter.

Last ned forslag til nye vedtekter