Arrangørfrokost: Publikum etter pandeminen

20.04.2022, 08:30 — 09:30

Sarpsborg, Norge
Arrangørfrokost Sarpsborg 20 04 22
Ingrid E. Handeland holder et foredrag basert på målinger av publikumseffekten av pandemien utført av NPU i 2021. Hun forklarer hvordan undersøkelsen ble bygget opp, hvilke aktører som deltok, og hva publikum innenfor de ulike sjangrene svarte om hva som skal til for å vende tilbake til kulturlivet etter pandemien.
Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun er arkitekten bak det systemet for publikumsutvikling som NPU i dag arbeider utfra. Systemet består av en sekstrinns-veileder til strategisk publikumsutvikling med bruk av NPU-monitor analyseverktøyet i analysefasen og effektmålings-fasen. Hun har skrevet NPU Håndboka – Innføring og veiviser, fra 2022. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap (mellomfag), filosofi (mellomfag) og idéhistorie (hovedfag). Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge. Ingrid kan kontaktes på ingrid@norskpublikumsutvikling.no