Arrangørfrokost: Publikum etter pandeminen

20.04.2022, 08:30 — 09:30

Sarpsborg, Norge
Arrangørfrokost Sarpsborg 20 04 22
Ingrid E. Handeland holder et foredrag basert på målinger av publikumseffekten av pandemien utført av NPU i 2021. Hun forklarer hvordan undersøkelsen ble bygget opp, hvilke aktører som deltok, og hva publikum innenfor de ulike sjangrene svarte om hva som skal til for å vende tilbake til kulturlivet etter pandemien.
Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun arbeider for å samle data om publikumsutviklingen i Norge i NPU Monitor, en nasjonal database for publikumsinnsikt som alle aktører, store og små, uavhengig av bransje og geografisk tilholdssted, kan bruke til å planlegge sin virksomhet. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Ingrid har sin utdanningsbakgrunn fra musikkvitenskap, filosofi og idéhistorie på Universitetet i Oslo.