Publikumsutvikling som strategisk kulturledelse: håndbok og kurs

NPU Handboka Slides
Strategisk publikumsutvikling er kulturledelse på toppnivå i organisasjonen.

Å arbeide for økt mangfold og representativitet blant publikum handler om samfunnsoppdraget til den enkelte kulturinstitusjon. Dersom økt mangfold og representativitet blant publikum er en del av misjonen til institusjonen bør det også være et strategisk mål for hele virksomheten. Det bør være eid og praktisert av øverste leder, både moralsk og i praksis, og best mulig nedfelle seg i alle overordnete grep når det gjelde alt fra ansettelser til innkjøp, kuratering, programmering og utvikling av sosiale møteplasser og arrangementer. Publikumsutvikling er en integrert del av profesjonell og moderne kulturledelse.

Håndbok i strategisk publikumsutvikling

For å hjelpe medlemmene å ta innsikten i bruk har vi i 2021 utviklet en Håndbok med veiviser til publikumsutvikling i seks akter som alle betalende medlemmer vil få tilgang til i 2022.

Håndbokens første del gir en historisk og systematisk innføring i publikumsutvikling. Her forklares den historiske konteksten, og hvordan vi forstår og praktiserer publikumsutvikling som kulturledelse.

Håndbokens andre del er lagt opp som et digitalt verktøy; en interaktiv pdf med tilhørende arbeidsark og en funksjon som gjør at du kan laste ned en ferdig strategisk plan når alle arkene er fylt ut.

Kurs i strategisk publikumsutvikling

KURSDATOER

  • 6. april
  • 24. august
  • 26. oktober

Påmelding til kurset åpner i januar-22.

Med utgangspunkt Håndbokens veiviser vil vi tilby kurs i publikumsutvikling på bransjenivå og regionalt. Kursene kan tilbys i samarbeid med fylker og kommuner eller andre bransjeorganisasjoner.

Læringsmål for kursene er at aktørene skal utvikle et felles språk og en felles forståelse av hva strategisk kulturledelse er – herunder publikumsutvikling - og at aktørene skal bli bedre i stand til å arbeide strategisk, kunnskapsbasert og langsiktig med å utvikle sine respektive publikumsgrunnlag.

Publikumsutvikling er tverrfaglig arbeid. Vi oppfordrer derfor flere fagområder / evt. hele ledergrupper til å melde seg på våre kurs. Vi kan også lære opp en eller flere nøkkelpersoner til å gjennomføre prosessen internt i egen organisasjon.

Meld deg på kurset her

Image 6483441

Thomas Talawa Prestø

Rådgiver og kunnskapsprodusent
Thomas Prestø er Kunstnerisk Leder for Tabanka Dance Ensemble og utvikler av danseteknikken Talawa Technique. Thomas er en kjent foreleser innenfor mangfoldledelse, rettighetsarbeid, endring, publikumsbygging og talentutvikling. Thomas Prestø har fått en rekke utmerkelser og priser for sitt inkluderende arbeide, bruk av dans som sosial endringsagent. Blant disse Bergesenstiftelsesprisen, Oslo Kommunes pris for inkluderende arbeid OXLO-prisen, samt han var første mottaker av Viken Fylkeskommunes Kunstnerpris. Han ledet Critical Friends utvalget som så på inkluderende arbeid på kulturfeltet i hele Norden, samt han sitter i en rekke nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, styrer, utvalg og nettverk. Thomas er for tiden doktorgradsstipendiat på Høgskolen i Østfold.
Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland

Direktør
Ingrid E. Handeland har ledet NPU siden 2012, og har utviklet den faglige plattformen NPU i dag arbeider ut fra, hvor kunnskapsproduksjon og kompetansedeling står sentralt. Hun er arkitekten bak det systemet for publikumsutvikling som NPU i dag arbeider utfra. Systemet består av en sekstrinns-veileder til strategisk publikumsutvikling med bruk av NPU-monitor analyseverktøyet i analysefasen og effektmålings-fasen. Hun har skrevet NPU Håndboka – Innføring og veiviser, fra 2022. Ingrid har 30 års erfaring fra kulturlivet. Hun har tidligere jobbet med musikkproduksjon og forskningsadministrasjon, og var ansatt på Nationaltheatret i 12 år som markedssjef, informasjonssjef og kommunikasjonssjef. Hun er utdannet Cand.philol fra Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap (mellomfag), filosofi (mellomfag) og idéhistorie (hovedfag). Hun holder foredrag, kurs og workshops for ulike aktører i kulturlivet i Norge og Norden, og underviser i publikumsutvikling på USN Universitetet i Sørøst-Norge. Ingrid kan kontaktes på ingrid@norskpublikumsutvikling.no
Svend Aavitsland BW

Svend Aavitsland

Spesialrådgiver
Norsk Publikumsutvikling
Svend Aavitsland har bred erfaring fra kulturfeltet og næringslivet som leder på mellom – og toppnivå i over 20 år. Fra kulturfeltet som daglig leder / video – og filmprodusent for TV og kino, og som markedssjef i over 5 år på Nationaltheatret, hvor Svend var med å vinne «Øker mest»-prisen fra Norsk Publikumsutvikling i 2019. Fra næringslivet som leder innen forretningsutvikling, markedsføring og salg, samt strategisk ledelse som adm.dir. i Norge og Danmark. Svend har også jobbet kreativt som regissør bl.a. for dokumentarfilm for TV, og som videojournalist. Svend Aavitsland er spesialrådgiver i Norsk publikumsutvikling innenfor strategisk publikumsutvikling og forretningsutvikling, og leder prosjektet med utvikling av den nye NPU-monitor. Svend kan kontaktes på svend@norskpublikumsutvikling.no.

Strategibistand / konsulentbistand

For enkelte er det mer relevant å be NPU om hjelp til å sette i gang en strategiprosess internt i egen ledergruppe/organisasjon, eller å be oss om å fasilitere et helt strategiforløp. Denne prosessen skreddersyes til den enkelte organisasjon.

Hvis interessert, ta kontakt med: