Publikumsutvikling som strategisk kulturledelse: håndbok og kurs

Håndbok_Plakat_Sorthvitt
Strategisk publikumsutvikling er strategisk kulturledelse på toppnivå i organisasjonen.

Å arbeide for økt mangfold og representativitet blant publikum handler om samfunnsoppdraget til den enkelte kulturinstitusjon. Dersom økt mangfold og representativitet blant publikum er en del av misjonen til institusjonen bør det også være et strategisk mål for hele virksomheten. Det bør være eid og praktisert av øverste leder, både moralsk og i praksis, og best mulig nedfelle seg i alle overordnete grep når det gjelde alt fra ansettelser til innkjøp, kuratering, programmering og utvikling av sosiale møteplasser og arrangementer. Publikumsutvikling er en integrert del av profesjonell og moderne kulturledelse.

Håndbok i strategisk publikumsutvikling

For å hjelpe medlemmene å ta innsikten i bruk har vi i 2021 utviklet en Håndbok med veiviser til publikumsutvikling i seks akter som alle betalende medlemmer vil få tilgang til i 2022.

Håndbokens første del gir en historisk og systematisk innføring i publikumsutvikling. Her forklares den historiske konteksten, og hvordan vi forstår og praktiserer publikumsutvikling som kulturledelse.

Håndbokens andre del er lagt opp som et digitalt verktøy; en interaktiv pdf med tilhørende arbeidsark og en funksjon som gjør at du kan laste ned en ferdig strategisk plan når alle arkene er fylt ut.

Kurs i strategisk publikumsutvikling

Med utgangspunkt Håndbokens veiviser vil vi tilby kurs i publikumsutvikling på bransjenivå og regionalt. Kursene kan tilbys i samarbeid med fylker og kommuner eller andre bransjeorganisasjoner.

Læringsmål for kursene er at aktørene skal utvikle et felles språk og en felles forståelse av hva strategisk kulturledelse er – herunder publikumsutvikling - og at aktørene skal bli bedre i stand til å arbeide strategisk, kunnskapsbasert og langsiktig med å utvikle sine respektive publikumsgrunnlag.

Publikumsutvikling er tverrfaglig arbeid. Vi oppfordrer derfor flere fagområder / evt. hele ledergrupper til å melde seg på våre kurs. Vi kan også lære opp en eller flere nøkkelpersoner til å gjennomføre prosessen internt i egen organisasjon.

Strategibistand / konsulentbistand

For enkelte er det mer relevant å be NPU om hjelp til å sette i gang en strategiprosess internt i egen ledergruppe/organisasjon, eller å be oss om å fasilitere et helt strategiforløp. Denne prosessen skreddersyes til den enkelte organisasjon.

Hvis interessert, ta kontakt med: