Covid-19 Monitor

02 npu COVID19
Bilde: Bleed
COVID-19-monitor følger utviklingen i kulturlivet fra publikumsperspektiv. Hva skjer med publikum? Sitter de på gjerdet eller vil de benytte seg av det tilbudet som gis under pandemien? Hvilke langsiktige konsekvenser har nedstengningen og den sterkt reduserte kapasiteten, og hvilke muligheter finnes når det gjelder digitalt innhold? Er dette tiden for utvikling av digitale forretningsmodeller?Det er foregår 3 innsamlingsrunder: i mai, september og desember. Det skrives en rapport for hver runde. Rapportserien er tilgjengelig for alle NPU-medlemmer og partnere i prosjektet.